De Polder: contract 1034

Sinds 14 juni rijdt De Polder in het kader van het Minder-Hinderplan op de havenlijnen 767-769. Vertrekpunt voor deze lijnen is het NMBS-station Noorderdokken.

Bus 103437 wacht z'n volgend vertrek af.

Hiervoor worden de A600's 2820 tot en met 2824 gebruikt die door De Lijn aan deze exploitant ter beschikking gesteld worden. Deze krijgen ook een contractnummer, in dit geval gaat het om 103434 tot en met 103438.

Terug naar boven