Drie Van Hool newAG300 bij De Schelde

Samen met de reorganisatie van het lijnennet in de Rupelstreek heeft De Schelde op 1 februari jl. drie newAG300 in dienst genomen. Deze rijden voornamelijk op de lijn 290 tussen Antwerpen en Boom.

De nieuwe De Schelde 111835 aan het PTS te Boom.

Het gaat om de 111834 (VZW-012), 111835 (VZW-011) en de 111836 (626.P.5). Opmerkelijk is het feit dat dit de eerste newAG300 zijn die achteraan ook een volledige filmkast hebben, dit naar analogie met bussen die bij andere exploitanten al in dienst zijn.

Daarnaast zijn er nog enkele verschuivingen te merken in het lijnenpakket van de contracten 1118 en 1199. Dit laatste contract is nu ook meer te zien op lijn 140 en de bundel 290-295.

Vermelden we tenslotte nog dat we dit jaar bij de diverse bedrijven in de groep De Decker-Van Riet nog een aantal standaard- en geledebussen mogen verwachten.

Terug naar boven