Het Minder Hinderplan bij De Lijn

Toen beslist werd om de hele Antwerpse Ring in het nieuw te steken, dacht men reeds aan een komend verkeersinfarct. Daarom besloot de Vlaamse regering om extra financiële steun te geven aan De Lijn, die zo haar aanbod zou kunnen uitbreiden tijdens deze werken.

Die steun vertaalde zich niet enkel in het aannemen van extra chauffeurs, maar vooral door de aanschaf van 130 nieuwe gelede bussen van het type Van Hool newAG300. Deze werden door deze busbouwer in een recordtempo gebouwd.

In dit artikel proberen we een overzicht te geven van de vele materiaalverschuivingen die er bij de regie plaatsgevonden hebben. Meer informatie over het materiaal bij de exploitanten is in het gedeelde ‘exploitanten’ van deze site te vinden.

De newAG300 4708-4837

Als eerste zijn er dus de 130 nieuwe gelede bussen. Deze werden vanaf begin april tot eind juni aangeleverd. Ze kwamen terecht in de diverse stelplaatsen van de entiteit, met het zwaartepunt te Tjalkstraat. Tijdelijk gingen wel de 4733-4740 naar het Gentse, omdat men daar een tekort aan geledebussen had. Deze acht kwamen tijdens de zomervakantie uiteindelijk naar Antwerpen terug.

De verdeling van deze bussen is : Tjalkstraat (4708-4750), Broechem (4751-4762), Hoogstraten (4763-4774), Wuustwezel (4775-4782), Zandvliet (4783-4791), Turnhout (4792-4803), Oostmalle (4804-4816), Rumst (4817-4836) en Heist-op-den-Berg (4837).

Overige gelede bussen

De overige reeksen van geledebussen, zoals de AG280/3, Volvo B10MA blijven rijden. Wel werden in november 2004 de AG280/3 in Mechelen en Tremelo door newAG300 uit de 4600 reeks vervangen. De overige Volvo's en AG280/4 blijven nog even rijden. Ook qua verdeing van de Jonckheere Transit 2000G veranderde er niets.

Standaardbussen

De grootste golf van mutaties vond plaats bij de standaardbussen. Twee belangrijke factoren speelden hierin een rol. Enerzijds werd een deel van het standaardmaterieel doorgeschoven naar de diverse exploitanten die ook op de nieuwe ‘minderhinder-lijnen’ gingen rijden; anderzijds werden in het Antwerpse een groot deel van de standaardbussen vervangen door gelede.

Het zijn vooral de oudste reeksen A600 (2300, 2500) die ‘uitgeleend’ werden. Enkele bussen uit de 2300 reeks worden nu ook als lesbus gebruikt, de 2388 is zelfs afgevoerd. Daarnaast werden ook nog enkele A300 uitgeleend.

En, had men zich nu misrekend of niet, feit is dat er ook twee bussen uit Oost-Vlaanderen overgekomen zijn, deze zijn bij De Polder te vinden. Meer info over hoe en wat bij de exploitanten is te vinden in het deel ‘exploitanten’ op deze site.

Daarnaast vonden er ook intern bij De Lijn een pak mutaties plaats. Omdat vooral de stelplaatsen Tjalkstraat, Aarschot, Turnhout en Mol materiaal leverden aan de exploitanten, vond er dus een soort ‘bus-carroussel’ plaats tussen de diverse stelplaatsen. Een volledige tabel is hieronder te vinden.

ReeksNummerVanNaar
2356-2470 (A600) 2389-2403 Tjalkstraat (exploitanten)
2548-2658 (A600) 2573
2574-2576
2577
2578-2579
2580-2584
2585-2588
2589-2592
2593-2599
Aarschot
Aarschot
Aarschot
Aarschot
Turnhout
Turnhout
Turnhout
Mol
(rijschool)
(exploitanten)
(rijschool)
(exploitanten)
(exploitanten)
(rijschool)
(exploitanten)
(exploitanten)
2819-2896 (A600) 2819-2830
2834-2835
2836-2839
Malle
Malle
Turnhout
(exploitanten)
Rumst
Rumst
3263-3345 (Communo) 3271
3282-3285
3292-3296
3314
3315
3320-3322
Broechem
Broechem
Hoogstraten
Tjalkstraat
Wuustwezel
Wuustwezel
Heist-o/d-Berg
Malle
Malle
Westerlo
Westerlo
Malle
3510-3576 (A600) 3570-3576 Tjalkstraat Turnhout
3584-3654 (A600) 3584-3586
3588-3590
3591-3595
3596
Tjalkstraat
Hoogstraten
Turnhout
Turnhout
Turnhout
Mol
Mol
Tremelo
3689-3728 (A600) 3689-3690
3696-3697
3698-3703
3718-3721
3722
Westerlo
Mechelen
Rumst
Zandvliet
Zandvliet
Mechelen
Aarschot
Aarschot
Turnhout
Mol

En wat na de werken ?

Wat er na oktober of november 2005 zal gebeuren is nog koffiedik kijken. Maar het lijkt er echter sterk op dat de geledebussen blijven rijden in het Antwerpse. Ook enkele nieuwe lijnen zouden - indien de tellingen gunstig blijven - in dienst blijven.

Terug naar boven