De Lijn Vlaams-Brabant

KESSEL-LOcentrale werkplaats
  • Leuvenonderhoudscentrum/stelplaats
      • Everestelplaats
      • Overijsestelplaats
      • Tielt-Wingestelplaats
      • Tienenstelplaats

  • Dilbeekonderhoudscentrum/stelplaats
      • Het Radstelplaats
      • Leerbeekstelplaats
      • Meerbekestelplaats
      • Ukkelstelplaats

  • Grimbergenonderhoudscentrum/stelplaats
      • Assestelplaats
      • Haachtstelplaats
          + Vilvoordestelplaats
      • Londerzeelstelplaats

De groepen Brussel en Leuven werden in 1991 herverdeeld. Een van de twee nieuwe entiteiten die hieruit sproot, was De Lijn Vlaams-Brabant.

Van een oost-west verdeling ging het in 1991 dus naar een noord-zuid verdeling in Brabant. De toenmalige centrale werkplaatsen van de groep Brussel in Kuregem werden ook verdeeld. De Lijn verliet de site in 2001, toen de zetel naar de nieuwbouw in Leuven verplaatst werd.

Kessel-Lo, tot dan het atelier voor de groep Leuven, werd het centrale atelier van de nieuwe entiteit.

In de afgelopen jaren werden een aantal stelplaatsen onder handen genomen. Meestal werden nieuwe tankstraten en wasstraten (met regenwater) geïnstalleerd, en werden de loodsen geoptimaliseerd of afgebroken. Er werd ondermeer gewerkt in Dilbeek (2001-2003), Haacht, Leerbeek, Meerbeke en Ukkel (2009-2011). Een grondige renovatie van de stelplaats Asse (met een nieuw dienstgebouw) staat ook op stapel.

In september 2008 werd in Vilvoorde een nieuwe - tijdelijke - stelplaats ingericht. Een deel van de diensten van de stelplaatsen van Haacht en Grimbergen werden naar hier geschoven.

In afwachting van de oplevering van de nieuwe stelplaats Overijse (aan de Dreef), verhuisden alle bussen begin april 2011 naar een tijdelijke stelplaats aan de Kerkeweg in Overijse. De nieuwe stelplaats werd op 11 december 2011 in gebruik worden genomen. Het oude stationsgebouw zal nadien deels afgebroken worden.

Voor de uitbreiding en vernieuwing van de stelplaats van Tielt-Winge werd in maart 2011 een negatief advies gegeven.

In de loop van 2014 kreeg de stelplaats van Grimbergen een grondige renovatie.

Terug naar boven