TEC Luik-Verviers

ROBERMONTcentrale werkplaats/stelplaats
      • Rocourtstelplaats
      • Oreyestelplaats
      • Bassengestelplaats

  • Jemeppeonderhoudscentrum/stelplaats
      • Warzéestelplaats
      • Omalstelplaats
           + Wanze + Verlaineslaapplaatsen

  • Stembertonderhoudscentrum/stelplaats
      • Eupenstelplaats

Om de TEC Luik-Verviers te vormen moesten twee stedelijke bedrijven en een deel van de Buurtspoorwegen samengevoegd worden. Dit had zo z'n gevolgen wat de stelplaatsen betrof, maar ook de vorming (en vooral de hernummering) van het wagenpark bestond uit kunst- en vliegwerk. Want elk bedrijf had zo z'n eigen gewoontes.

Einde jaren 1980 bestond het landschap in de provincie Luik nog uit een NMVB-groep en stedelijke bedrijven in Luik en Verviers. Deze laatste twee werden in 1990 al technisch samengevoegd in de SELV (Sociét&eaucte; d'Exploitation de Liége et Verviers). Op 1 januari 1991 begon deze maatschappij haar werking. Lang zou dit niet duren, want zes maand later smolt ze samen met de groep Luik van de Buurtspoorwegen. In de jaren voordien bestond er reeds een soort samenwerking tussen de NMVB en de STIL: de STIL had immers een aantal van haar Volvo-Jonckheere bussen aan de NMVB 'verhuurd'.

In 1991 had de STIL stelplaatsen te Robermont en Jemeppe en de STIV te Stembert. De centrale werkplaats van de groep Luik van de NMVB bevond zich te Luik-Saint-Gilles. Al deze stelplaatsen moesten dan ook samen geïntegreerd worden in de nieuwe TEC Luik-Verviers. Uiteindelijk werd gekozen om van Robermont de centrale werkplaats te maken.

Omdat er in het Luikse een teveel aan stelplaatsen bestond, werd besloten om er twee te sluiten. Op 10 januari 1993 was Bressoux als eerste aan de beurt. De bussen werden gemuteerd naar Robermont. Op 26 december 1993 werd dan ook het bastion van de NMVB in Luik, stelplaats Saint-Gilles gesloten. De resterende bussen werden in Robermont en Jemeppe ondergebracht. Op het einde had deze stelplaats trouwens enkel nog maar wat ritten op lijnen 48, 68 en 69.

Reeksen

Verken de reeksen van de TEC Luik-Verviers.

Terug naar boven