Verschuivingen in de groep De Decker-Van Riet

In het laatste kwartaal van 2019 zagen we enkele verschuivingen in de groep De Decker-Van Riet.

Eéntje hiervan kunnen we als LEZ-gerelateerd beschouwen. De Van Hool newAG300 221413 verhuisde naar Brabant, waar hij een kwalificatienummer van Cars Lux (683025) toebedeeld kreeg. Als tegenprestatie ging de 331132 - één van de oudste geledes van de groep - naar Oost-Vlaanderen. Bij De Decker kreeg hij het kwalificatienummer 676042. Aangezien lijnen 27-28 (Gent-Dendermonde) buiten de Gentse LEZ-zone blijven, is deze bus hier regelmatig te gast.

De 676042 in de Noordlaan te Sint-Niklaas.

bla

Daarnaast verschoven ook nog enkele Van Hool newA360 uit 2004:
• De Decker 221417 en Cars Lux 331115 werden de Intratours 678058 en 678059;
• De Decker 111120 werd De Schelde 680039; en
• De Decker 111122 werd Klein-Brabant 648014.

Ondertussen zijn ook de 21 Scania Citywide LE in dienst genomen. Het is nu wachten op de gelede Citywide.

Terug naar boven