Adriaenssens en Van Looy

Antoine Andriaenssens uit Berendrecht baatte samen met een zekere Mertens de lijn Antwerpen (Paardenmarkt) Ekeren-Hoevenen uit. Ze hadden deze van G. Willems overgenomen. Van de deputatie kregen ze op 31 mei 1926 een toelating, maar een KB vernietigde deze beslissing. Maar de deputatie stelt daarop vast dat haar machtiging al van rechtswege geldig geworden was.

Naast deze vergunde dienst rijden ze ook op de lijn Zandvliet-Putte-Kapellen-Mariaburg-Antwerpen (Paardenmarkt) [1]. Hiertegen komt verzet van Walter Van de Moer (lijn Zandvliet-Oorderen-Antwerpen) en Autobus Lux (Antwerpen-Mariaburg-Putte).

Intussen was Adriaenssens in zee gegaan met Alfons Verlooy. Op 17 oktober 1927 wordt de lijn Antwerpen-Hoevenen overgedragen op de firma "Adriaensens en Van Looy", met zetel te Merksem. De firma was op 15 juni 1927 opgericht. Het traject tussen Ekeren en Hoevenen wordt door de slechte staat van de weg niet bediend.

Op 25 februari 1929 wordt de firma ontbonden. De liquidatie, met ondermeer wie de machtigingen nu mag beheren, heeft heel wat voeten in de aarde. Zowel Van Looy als Adriaenssens willen de lijn Antwerpen-Ekeren alleen verder uitbaten. Daarnaast is er nog hun oude aanvraag voor de lijn Antwerpen-Stabroek-Zandvliet. Intussen rijden ze elk op een lijn: Van Looy op Antwerpen-Ekeren, de broers (Antoine had zijn broer Constant bij de uitbating betrokken) Adriaenssens op de lijn Antwerpen-Zandvliet.

Op 17 februari 1929 vraagt Alfons Van Looy de lijn Antwerpen (Victorieplaats)-Ekeren-Stabroek (Blauwhoef) opnieuw aan. Kort daarna komt de vraag binnen van de broers Adriaenssens voor de lijn Zandvliet-Stabroek-Antwerpen (Paardenmarkt).

In november 1929 hakt de deputatie de knoop door. Antoine en Constant Adriaenssens mogen de lijn Zandvliet-Antwerpen blijven exploiteren. Het KB dat hen de machtiging verleent, volgt op 24 augustus 1930. Dagelijks zijn er vijf heen- en terugritten. In 1933 stapt Constant uit de zaak.

De dienstregeling van de lijn Antwerpen-Stabroek-Zandvliet uit 1934. Doorblader de volledige dienstregeling.

dienstregeling

Alfons Van Looy mag op de lijn Antwerpen (Victorieplaats)- Ekeren blijven rijden. Er is een "intensieve dienst". Maar in plaats van naar Blauwhoef te rijden, stelt de deputatie hem voor om naar Mariaburg (en later eventueel naar Brasschaat) te rijden. Op 19 december 1929 vraagt hij deze lijn aan. Een KB van 9 augustus 1930 geeft hem een machtiging. Vanaf 1935 loopt de reisweg via de Italiëlei en Noorderlaan richting Ekeren.

De dienstregeling van de lijn Antwerpen-Ekeren uit 1934.

dienstregeling

Hoewel de machtiging van beide lijnen tot in 1940 liep, werden ze op 1 februari 1939 stopgezet [2]. De buslijnen liepen immers parallel met enkele buurtlijnen, en waren de maatschappij al veel langer een doorn in het oog. Als compensatie betaalden de Buurtspoorwegen hen elk 150.000 frank uit.

Alfons Van Looy verkoopt daarop een deel van zijn bussen aan Nees & De Keyser, die ze op de lijn Eeklo-Zelzate gaan inzetten.

Bronnen en noten:

  • In juni 1926 vragen ze de lijn Antwerpen-Putte-Berendrecht-Zandvliet aan. Dit wordt in 1927 geweigerd. Maar toch baat hij deze lijn zonder vergunning uit. ^
  • Op 25 mei 1938 had Van Looy nog een verlenging van zijn machtiging voor een periode van tien jaar aangevraagd, te rekenen vanaf 9 augustus 1940. Op dat ogenblik wordt het vak Ekeren-Mariaburg niet uitgebaat omdat de weg er in slechte staat verkeerd. ^
  • GV4/73 (Antwerpen-Ekeren)
  • GV4/159 en GV4/180 (Zandvliet-Antwerpen)
  • GV4/190 (Antwerpen-Ekeren-Mariaburg, Van Looy)
  • GV4/193 (Zandvliet-Apen, gebr. Adriaenssens)
  • GV4/347 (Antwerpen-Mariaburg, verlenging machtiging)
Terug naar boven