Bestelling 216: hybride bussen

Op 12 maart jl. verscheen een aankondigingsbericht voor de bestelling van 35 hybride bussen voor De Lijn.

Deze bestelling (met het nummer 216) zal in drie loten opgedeeld worden:
• 216A : 5 diesel hybride streekbussen (bestemd voor Leuven);
• 216B : 5 diesel hybride citybussen (bestemd voor Brugge); en
• 216C : 20 (met een optie voor 5 supplementaire) diesel hybride geledebussen (bestemd voor Gent).

De bestelling heeft een totale waarde van ongeveer 12,8 miljoen euro. Gegadigden moeten zich voor 14 april melden.

Terug naar boven