Cyrille Dabeux

De gemeente Ortho mag vanaf september 1932 zelf een openbare busdienst naar La Roche inrichten. Als uitbater kiest ze Cyrille Dabeux. Hij was zijn carrière begonnen als wattman op de Luikse buurttram, maar verhuisde naderhand naar Ortho.

Dit artikel is niet volledig. Heb je zelf meer informatie over dit bedrijf? Contacteer ons dan.

Een KB van 5 september 1932 had de uitbating bevestigd. In januari 1933 vraagt Dabeux de Luxemburgse deputatie om een lijn La Roche-Bastogne en La Roche-Baconfoy te mogen uitbaten, telkens met maar enkele ritten per week.

De twee lijnen worden aanbesteed, en krijgen Cyrille Dabeux als uitbater. Ook Gustave Bosendorf uit het naburige Champlon bracht een bod uit. Een KB van 5 november 1934 bevestigt Dabeux als uitbater van deze twee lijnen.

Dabeux beschikt dan over een Ford en een Fordson. Deze krijgen de provinciale nummers LX.5 en LX.4.

De dienstregeling van de lijn Ortho-La Roche uit 1934. Doorblader de volledige dienstregeling.

dienstregeling

In 1937 vraagt de gemeente Ortho de verlenging van de machtiging voor de lijn Ortho-La Roche aan. Het ministerie wil echter niet verdergaan, omdat de lijn grotendeels parallel loopt met de dienst La Roche-Bastogne. Het zou beter zijn op deze lijn extra ritten te organiseren.

Dabeux krijgt van de deputatie op 21 april 1938 de toestemming om tussen Ortho en La Roche extra ritten in te voegen op de dienst La Roche-Bastogne, dit voor een termijn tot 4 november 1944. Het KB volgt op 14 mei 1938.

Wellicht wordt de lijn op 10 mei 1940 stilgelegd. Op 25 november 1940 volgt een brief die hem voorlopig toelaat de lijn opnieuw uit te baten. Een document van 15 mei 1942 voorziet op maandag, woensdag en zaterdag telkens twee ritten tussen Ortho en La Roche en terug.

In september 1947 vraagt Dabeux de lijn Ortho-La Roche opnieuw aan. De gemeente Ortho gaat tegelijk akkoord om de lijn te subsidiëren.

Begin jaren 1950 kan John Smith deze Ford van Cyrille Dabeux in La Roche fotograferen. Op de achtergrond de gebouwen van de toenmalige Buurtspoorwegstelplaats.

dienstregeling

In 1948 koopt Dabeux een Ford. Deze krijgt C84-6 als deugdelijkheidsnummer.

Naderhand nemen de Buurtspoorwegen de lijn over, en stellen ze Cyrille Dabeux als pachter aan. We vinden deze lijn vanaf 1950 als lijn 938 (later als 1005) in de dienstregeling terug.

De Ford, die sinds 1948 gebruikt werd, wordt eind 1956 door een Chevrolet vervangen. Deze neemt het deugdelijkheidsnummer C84-6 over. Nadien volgen nog een Renault en een Mercedes-Benz.

De dienstregeling van de lijn La Roche-Ortho-Baconfoy uit dubbele zomerdienstregeling van 1950.

dienstregeling

Op 30 juni 1969 laat hij de lijn aan Benoît Poncelet uit Ortho over.

Bronnen:

  • Documentatie Michel Prégaldien.

Lees meer over

Terug naar boven