De vorming van het wagenpark bij De Lijn in 1991

Bij het onstaan van De Lijn brachten de diverse maatschappijen hun eigen materiaal in. In dit artikel bekijken we kort deze inbreng, gevolgd door een evolutie van het wagenpark

Overgenomen bussen

De MIVA, die verantwoordelijk was voor het vervoer in de Antwerpse agglomeratie, bracht behalve haar vloot PCC-trams ook een resem stadsbussen in de nieuwe maatschappij binnen.

In tegenstelling tot Gent gaan de oudste reeksen het iets langer uithouden: de eerste grote golf van afvoeren vindt pas in 1993 plaats, als de reeks A300 stadsbussen geleverd wordt. Eind 1994 zien we dan ook dat de volledige reeksen 611-645 buiten dienst zijn. De volgende reeks Fiat-bussen zal het nog tot in 1997 uitzingen. De Jonckheere's zullen pas in 2004 - door de komst van de newA360 - het loodje leggen, pas nadat er al een deel van de reeksen afgevoerd werden in 2002 en 2003 (komst van de reeksen A330 en A360 (42xx) bussen).

Vergeten we ook niet te vermelden dat de MIVA een « pachter » - De Polder - meebracht naar De Lijn.

De MIVG, die sinds midden jaren zestig het stadsvervoer verzorgde in Gent en haar agglomeratie, ging ook in 1991 op in de nieuwe Vlaamse Vervoersmaatschappij. Behalve haar vloot PCC-trams kwamen er ook stadsbussen en twintig trolleybussen over naar De Lijn.

Een groot aandel in die stadsbussen had reeds een respectabele leeftijd bereikt. We zien dan ook dat er na de komst van de eerste reeks A300 in Gent gesnoeid wordt in de oude reeksen. Een groot aandeel van deze bussen zal overigens ook nooit herschilderd worden. Ook werden ze niet hernummerd.

Concreet werden vier reeksen dieselbussen overgenomen : 01-34 (Van Hool 409 AU9), 35-57, 58-76 (2 reeksen Van Hool 409AU95) en 77-115 (Van Hool A120)

Het grootste deel van de 'nieuwe' bussen bij De Lijn kwam van de NMVB. Reeds in 1990 werd een verdeling opgesteld waarbij iedere nieuwe maatschappij ongeveer 50 procent van de bussen verkreeg. In tegenstelling tot de SRWT besloot De Lijn de nummering te behouden, en zelfs haar eigen bussen gewoon door te nummeren.

Sommige reeksen werden grondig verbrokkeld tussen de nieuwe maatschappijen, andere gingen dan weer bijna volledig over naar De Lijn of TEC. Zo gingen de volledige reeksen 3475-3624, 3985-4024, 4325-4374, 4865-5014 en 5545-5555 volledig (of de bussen die nog 'over' waren) over naar de SRWT.

De eerste eigen reeksen

Een van de laatste reeksen bussen die door de NMVB besteld werd, was de 2484-2658 (Van Hool A600). Tijdens het leveren van deze reeks viel echter het doek over de NMVB. Er werd dan ook beslist om de reeks te splitsen tussen de TEC en De Lijn.

De eerste bussen die in 1991 geleverd werden (2484 tot 2547) gingen naar de TEC, terwijl de rest (2548-2658) in 1991 en 1992 bij De Lijn in dienst kwamen.

Ook de daaropvolgende bestelling van Van Hool A508-midibussen was nog door de NMVB geplaatst, maar werd aan De Lijn afgeleverd. Pas bij de daaropvolgende reeksen kan gesteld worden dat ze zowel besteld werden door en geleverd werden aan De Lijn. Dit gebeurde tussen 1991 en 1993, en diende vooral om oudere NMVB reeksen te vervangen.

Gaten in de nummering

Het zal u wellicht ook opvallen dat er in de tabellen enkele 'gaten' in de nummering zitten. Dit heeft te maken met het feit dat De Lijn - in tegenstelling tot de SRWT - doorging met de NMVB-nummering, maar ook met geannuleerde bestellingen.

In 1991 staat de nog niet omgenummerde TEC Namen-Luxemburg 2171 voor het station van Châtelet.

TEC Namen-Luxembourg 2171

De eerste kleine gaatjes zijn te vinden in de 21 en 22 reeksen. Uit e reeks 2100-2152 (Van Hool AG280/3) gingen de 2143-2153 naar de TEC Luik-Verviers (751-761), uit reeks 2154-2183 (Volvo B10MA/TransCity) kreeg de TEC Namen-Luxemburg de 2171-2183 (600-612), uit de reeks 2184-2208 (Van Hool AG280/3) gingen de 2202-2206 naar Henegouwen (3.551-3.555) en uit de reeks A120 intercity - 2255-2294 - nam de TEC Charleroi de 2275-2294 over.

Een apart verhaal is de 2350-2355. Deze reeks van Jonckheere Commuter 046 was door de NMVB besteld. Dit bustype was een mix tussen een gewone standaardbus en een car . Om een ons onbekende reden is deze reeks echter nooit geleverd geweest en bleven deze nummers openstaan.

In haar laatste dagen had de NMVB ook twee reeksen van het nieuwe A600 model besteld bij Van Hool. Dit zouden de reeksen 2356-2470 en 2484-2658 worden. De eerste reeks was al in aflevering tijdens de scheiding. Zo kwamen de 2357-2358 en de 2372-2387 in Wallonië terecht.

De tweede reeks werd opgedeeld. De SRWT kreeg de bussen 2484-2547, De Lijn de daaropvolgende 2548-2658.

Zowel bij de SRWT als bij De Lijn kwamen deze bussen direct in de nieuwe kleurstellingen in dienst; bij de SRWT kregen ze echter nog het voorziene NMVB busnummer 'opgespeld' (de bussen werden pas later hernummerd).

Tussen de beide reeksen A600 zat er nog een kleine reeks van tien A500. Deze reeks - 2471-2480 - kwam in Namen in dienst, en werd door de TEC Namen-Luxemburg als 650-659 hernummerd.

De reeks 2659-2683 - Jonckheere City 041 - was nog door de NMVB besteld, maar kwam pas vanaf juli 1991 in Henegouwen te rijden. Merkwaardig is dat enkele bussen geleverd werden in de TEC livrei én met het oude NMVB nummer (normaal kwam een herschilderde bus 'buiten' met het nieuwe TEC-nummer).

Ook de A600 2684-2686 waren nog door de NMVB besteld, deze kwamen in februari 1991 in dienst te Aarlen (dus voor de reeks 2484-2658 !), en dit nog in de oranje-witte livrei. Pas achteraf werden ze in de TEC kleuren herschilderd en van hun nieuwe nummers (702-704) voorzien.

Deze 2687 was de vroegere STIL 657.

NMVB 2687

De NMVB nummers 2687-2699 en 2736-2761 vormen een verhaal apart. Om het materiaaltekort in de groep Luik in te dijken besloot de NMVB om van de STIL oude Jonckheere-Volvo B59/55 bussen over te kopen.

Deze werden dan ook meteen hernummerd en voorzien van een nieuw kenteken. De eerste bus werd eind 1990 om-genummerd (de STIL 667 werd zo de NMVB 2687), de laatste bus werd nog in juni 1991 van een nieuw nummer voorzien. En ja, eens terechtgekomen bij de nieuwe TEC Luik-Verviers kregen deze bussen gewoon hun oude nummer terug !

Ondertussen had de NMVB nog vlug een reeks A508 besteld bij Van Hool. Hiervoor werden de nummers 2700-2734 gereserveerd. Deze werden pas in 1992 aan De Lijn geleverd.

Net zoals de 2684-2686 was ook de 2735 een nabestelling (A600) van de reeks 2484-2658. Deze bus werd in 1992 bij de TEC Namen-L. nog met zijn NMVB nummer (maar in TEC livrei !) in dienst genomen, en werd pas nadien als 743 hernummerd.

De nummers 2762-2780 zijn nooit benut geweest.

Een gapend gat dat direct opvalt zijn de nummers 3001-3081. In 1992 speelde De Lijn met het idee om de MIVA TransCity's (reeksen 1001-1050, 1051-1080) als 30xx te hernummeren, dit plan is echter niet doorgegaan (de precieze reden is ons niet bekend).

Lees meer over

Terug naar boven