Diana Cars

In 1934 gaan de zaken slecht bij Minerva. Het bedrijf moet personeel ontslaan. Jules De Deene krijgt als ontslagvergoeding twee auto’s mee. Samen met zijn echtgenote Irena Van De Wouwer besluit hij een autoverhuurbedrijf op te richten.

Wat later koopt De Deene een eerste autocar. Ondertussen wordt Eugeen Peters – uitbater van een garage in Wilrijk – vennoot in het bedrijf. Samen kopen ze in 1938 een tweede autocar aan. Op een Willems-chassis bouwt Jonckheere een koetswerk. De Deene doopt de bus « Diana 1 ».

Tijdens de bombardementen op Antwerpen verhuist het gezin De Deene naar Gent. Tijdens de bevrijding wordt de treindienst grondig ontregeld. De NMBS legt overal tijdelijke busdiensten in die de treinen moeten vervangen. Eén van deze diensten wordt een rechtstreekse lijn tussen Gent en Antwerpen, waarvoor de maatschappij op 7 december 1944 een tijdelijke machtiging krijgt. De Deene wordt als pachter voor deze dienst aangesteld.

Deze lijn krijgt het nummer 415 in de NMBS dienstregeling. Dagelijks worden een vijftal slagen aangeboden, later worden dit er negen. Vanaf 1952 draagt de lijn het nummer 258.

In mei 1945 vervoegt Diana 2 – een Chevrolet – de vloot.

Op 23 maart 1948 wordt de naamloze vennootschap Diana Cars opgericht . De maatschappelijke zetel bevindt zich in de Korte Koepoortstraat 4 in Antwerpen, de garage in de Verlatstraat 14.

In de garage van Diana Cars worden tussen 1946 en 1952 drie Renault-onderstellen aangepast en uitgerust met een AEC motor. Poelemans-De Mey en Jonckheere zorgen voor de opbouw.

Met de spoorwegmaatschappij Mechelen-Terneuzen wordt op 1 september 1947 een overeenkomst gesloten voor een busdienst tussen St-Niklaas en Temse. De busdienst geeft aansluiting op de veerdienst [1].

De dienstregeling van de aanvullende lijn 357 uit de NMBS winterdienstregeling van 1949-1950.

dienstregeling

Het daaropvolgende jaar neemt de NMBS de exploitatie van de Mechelen-Terneuzen over, en dus ook de busdienst naar Temse. Deze vinden we als 355 in de dienstregeling terug. Tegelijk ontstaat er een nieuwe aanvullende dienst tussen St-Niklaas en Eksaarde, via de dorpskernen van Belsele en Sinaai. Deze lijn 379 wordt in 1952 als 265 herdoopt.

De Diana 11 (32-152) - een Faun/Van Hool - komt in januari 1953 in dienst. © coll. C. Smits.

dienstregeling

De NMBS stopt op 18 mei 1952 de exploitatie van de spoorlijn 54 tussen Sint-Niklaas en Hulst. Lijn 355 krijgt het nummer 54b. Tegelijk ontstaat een vervangingsdienst 54a vanuit Sint-Niklaas richting De Klinge en Meerdonk.

Op 18 maart 1956 komt de nieuwe spoorbrug voor lijn 54 over de Schelde gereed. De vervangdienst 54b (uitgevoerd door Diana Cars) vervalt. Als gedeeltelijke compensatie voor de kernen die anders zonder busvervoer zouden komen te vallen, trekt de NMBS lijn 357 (uitbating door Apers) vanuit Bornem door naar Temse en Sint-Niklaas.

Begin jaren vijftig verrijst aan de Lokersebaan te Belsele een nieuwe garage met kantoor en woonhuis.

In de zomer van 1957 worden alle stoptreinen tussen Gent-Dampoort en Sint-Niklaas opgeheven en sluiten alle stopplaatsen. Als vervanging ontstaat de nieuwe lijn 59a Gent-Lokeren-Sint-Niklaas, die door de NMBS aan de Buurtspoorwegen (Gent-Lokeren) en Diana Cars (Lokeren-Sint-Niklaas) verpacht wordt. De nieuwe vervangingsdienst slorpt de vroegere lijn 265 naar Eksaarde op. Nog in 1957 maakt de eerste Van Hool-Fiat 682 zijn opwachting bij het bedrijf. Er volgen nadien nog zeven exemplaren.

Vanaf april 1960 is het bedrijf ook op de vervangingsdienst 57b (Lokeren-Moerbeke-Zelzate) te vinden, dit met één bus. Op deze lijn rijden ook Achiel Weyn en André Decock.

Midden jaren zestig koopt Diana Cars een vijftal AEC Regal Mark VI aan. Jonckheere bouwt er het zogenaamde « Montevideo » model op. Nadien schakelt het bedrijf terug over op Van Hool. Er volgt nog één 682, nadien vinden we vier 420HA St.4 terug.

Bus 32-258, een AEC Regal Mark VI/Jonckheere uit 1965 komt aan op het toenmalige eindpunt van lijn 258 op de Gentse Korenmarkt. © P. Shearman.

dienstregeling

Kamiel De Deene neemt in januari 1973 de rol van bestuurder van zijn in september 1972 overleden vader Jules over.

In 1973 wordt de elektrische treinverbinding tussen Antwerpen en Gent ingereden [2] . Drie jaar eerder was de spoortunnel onder de Schelde geopend. Lijn 258 verliest gestaag klanten en zou uiteindelijk op 26 mei 1979 opgeheven worden. Het contract 2552 vervalt dan ook.

Begin jaren 1970 schakelt Diana Cars over op DAF-chassis. Op de eerste vier exemplaren bouwt Van Hool een vierkante carrosserie.

Net als een aantal andere Belgische bedrijven (zoals Staca en VBM) valt Diana Cars ook voor de Nederlandse standaardstreekbus. De Diana 12 komt als eerste van drie exemplaren in maart 1974 aan. Van Staca neemt Diana Cars in juli 1976 twee DAF/Jonckheere over.

Diana 12 was de eerste van drie Den Oudsten standaardstreekbussen voor Diana Cars. We zien hem op het Astridplein te Antwerpen.

dienstregeling

Wanneer in 1977 de NMBS lijnen naar de Buurtspoorwegen overgaan, krijgt Diana Cars de contracten 2551 en 2552. 2551 voor de lijnen 57b (Lokeren-Moerbeke-Zelzate), 59b (St-Niklaas-Lokeren), 2552 voor lijn 258.

De eerste nieuwe bussen voor het contract 2551 worden opnieuw twee Den Oudsten. Ditmaal op een Leyland LVB668-chassis met een zogenaamd « KLM-front ».

De lijn 59b vervelt in juni 1980 in de lijnen 59b/1 (Sint-Niklaas-Lokeren) en 59b/2 (Sint-Niklaas-Waasmunster-Hamme/Lokeren). Lijn 59b had het jaar voordien nog het vak St-Niklaas-Waasmunster van lijn 56a overgenomen. Bij de invoering van het zogenaamde « Oranje busplan » (augustus 1982) verdwijnen de oude lijnnummers van het toneel. Op dat moment gaat Diana Cars ook op andere lijnen in het Waasland rijden.

Bus 255132 is één van de weinige Van Hool A120P die op een Leyland-chassis gebouwd werden.

dienstregeling

We vinden in de jaren 1980 een zestal nieuwe Van Hool A120P bij het bedrijf verschijnen. Het eerste exemplaar wordt nog op een Leyland chassis gebouwd, de overige zijn integraalbouw.

Den Oudsten mag in 1993 nogmaals enkele bussen aan Diana Cars leveren: de 255129, 30 en 31 zijn drie B88, die in Nederland als de nieuwe standaardstreekbus voorgesteld werd.

Bus 255130 - de tweede van drie Den Oudsten B88 - op het Sint-Niklase stationsplein.

dienstregeling

In januari 2000 neemt de groep Waaslandia Diana Cars over. De bussen verhuizen van Belsele naar Vrasene.

Bij de nieuwe contracten krijgt Diana Cars in 2003 het pakket 2216 toegewezen, bij de hernieuwing in 2008 wordt dit 2223. De eerste nieuwe bussen zijn Van Hool newA600, later volgen een aantal newA360 en newA360H.

De 222307 is één van de bussen uit het verdwenen contract 2219 die in 2008 bij Diana Cars kwamen te rijden.

dienstregeling

In 2008 vinden een aantal bussen van het verdwenen contract 2219 van Van Mullem Autobussen onderdak bij Diana Cars. In hetzelfde jaar maken twee Van Hool newAG300 hun opwachting in het contract 2223. Een derde gelede bus volgt in 2013.

Twee gelede bussen maken in september 2008 hun opwachting in het contract van Diana Cars. De 222372 is er één van.

dienstregeling

In de zomer van 2015 worden alle aanwezige bussen op naam van Waaslandia Autobussen overgeschreven.

Noten en bronnen:

  • Op 18 mei 1940 hadden Belgische en Franse troepen de Scheldebrug in Temse vernield. Ze kwam pas op 16 maart 1956 terug in dienst. ^
  • Dit betekent ook de heropening van praktisch alle in 1957 gesloten stopplaatsen tussen Gent-Dampoort en Sint-Niklaas. ^
  • Smits, C., Welter, H. (2005). Groep Waaslandia: sinds 1924 onderweg. Vrasene: Groep Waaslandia.
  • PA Oost-Vlaanderen: 3/3A/21-4791 (lijn 54a/54b)
  • PA Oost-Vlaanderen: 3/3A/21-4792 (lijn 258)
  • PA Oost-Vlaanderen: 3/3A/21-4801-4802 (lijn 57b)
  • PA Oost-Vlaanderen: 3/3A/21-4813-4814 (lijn 59b)
  • Busdossier B.3076 (lijn 258)
  • Busdossier B.3304A (lijn 57b)
  • Busdossier B.3416 (lijn 59b)

Lees meer over

Terug naar boven