Elie Decrock

Elie Decrock uit Ieper doet op 18 januari 1930 een aanvraag voor een lijn Ieper-Poperinge-Abele (Watou, grens). Hij beschikt dan over een Chevrolet en een GMC. Naast autobusuitbater verhuurt hij ook auto's en verhuiswagens.

De West-Vlaamse depuatie geeft hem in juni 1931 toestemming om deze lijn uit te baten. Een KB van 29 augustus 1931 vernietigt echter deze beslissing. Tussen Ieper en Poperinge was nog een exploitant aanwezig: Emile Desmet, die sinds begin 1930 de lijn Ieper-Poperinge-Roesbrugge uitbaat.

De dienstregeling voor de lijn Ieper-Watou uit de Poperingnaar van 28 oktober 1934

dienstregeling

Uiteindelijk komt er een vanaf 1 april 1932 een voorlopige toelating voor zes maand voor deze lijn, waarbij Decrock aan de NMBS een vergoeding van 7% moet afdragen.

In 1934 doet de NMBS afstand van de lijn Poperinge-Adinkerke ten voordele van de NMVB. Deze wil hier een busdienst inrichten. Uiteindelijk zal de NMVB op de lijn Poperinge-Veurne railauto's laten rijden. De gemeenten vragen dus ook dat de bestaande busdiensten per 1 januari 1935 afgeschaft worden. Op het zelfde ogenblik wordt ook de autobusdienst met hoog kapitaal Diksmuide-Lo-Roesbrugge opgeheven. In de plaats komt er een autobusdienst met beperkt kapitaal Veurne-Vinkem-Gijverinkhove, met aansluiting op de dienst Diksmuide-Roesbrugge. Deze wordt aan Emiel Decrock uit Poperinge verpacht.

Maar na die eerste januari 1935 bolt hij rustig verder met zijn lijn. Uiteindelijk moet ze toch stilgelegd worden.

In 1934 verschijnt hij ook als uitbater van de seizoenlijn Ieper-Zwarte Berg. De vergunning voor tien jaar, die hem door het KB van 25 juli 1934 gegeven werd, werd al in december van hetzelfde jaar ingetrokken. Hij baat deze lijn uit met een Bedford.

Op 1 maart 1935 vraagt Elie Decrock nog een lijn aan tussen Boezinge en Watou, via Elverdinge, Poperinge en Abele. Maar de deputatie verwerpt zijn vraag.

Bronnen:

  • De Volder, D. (1982). Geschiedkundig overzicht van het openbaar vervoer vanaf 1919 tot 1939 in de streek van Diksmuide, Ieper, Poperinge, Roeselare en Tielt. Brugge: eigen beheer.
  • PA West-Vlaanderen: 1e afdeling, 966Z (Ieper-Watou)
  • PA West-Vlaanderen: 1e afdeling, 925J (Boezinge-Watou)
  • PA West-Vlaanderen: 1e afdeling, 940D (Ieper-Westouter Rodeberg)

Lees meer over

Terug naar boven