Bourgeois

Door een KB van 17 februari 1937 kregen de Buurtspoorwegen een nieuwe vergunning voor de lijn Brugge-Meetkerke-Houtave-Nieuwmunster-Wenduine, dit voor een duur van 10 jaar.

Vanaf 21 april 1937 wordt de lijn verpacht aan Gustaaf Bourgeois (°Meetkerke 1893, wonende te Wenduine) in plaats van Paul De Backer. In het West-Vlaams busregister worden in 1937 en 1938 drie Miesse ingeschreven.

Vanaf 1 mei 1938 wordt Bourgeois ook pachter van de NMVB op de lijnen Brugge-Jabbeke-Gistel en Brugge-Jabbeke-De Haan. Deze laatste lijn wordt vanaf 15 april 1939 enkel nog op zaterdag uitgebaat als marktdienst.

Door een KB van 15 mei 1939 wordt de vergunning voor de lijn Brugge-Gistel toegestaan voor een periode van 10 jaar. Vanaf 25 juli wordt ze verder verpacht aan Bourgeois.

Een KB van 15 januari 1940 geeft Bourgeois nieuwe vergunnning voor een marktdienst op zaterdag tussen Jabbeke, Stalhille, Vlissegem en De Haan. De lijn wordt verder aan hem verpacht.

In 1940 werd de lijn door de oorlog stilgelegd. Ook de lijnen Brugge-Wenduine en Brugge-Gistel vallen stil. Op 23.10.1940 wordt de wettelijke machtiging voor de lijn naar Wenduine als vervallen verklaard.

Op deze foto, genomen door John C. Gilham aan het Brugse station in september 1950, staan twee bussen van Bourgeois. Links de 21-14, een Renault uit 1937 met een onbekend koetswerk, rechts een Renault 215D/4150 uit 1948. Het deugdelijkheidsnummer is helaas niet leesbaar.

dienstregeling

De lijn Brugge-Wenduine (tabelnummer 772) wordt in de loop van 1946 terug opgestart. Op 1 februari van hetzelfde jaar start Bourgeois met de exploitatie van lijn Brugge-Gistel-Oostende (uit het kapitaal 331, tabelnummer 773), dit als pachter van de NMVB.

Op 15 juni 1948 wordt de lijn Gistel-Pervijze-Veurne (tabelnummer 771) in exploitatie genomen. Ook hier is Bourgeois pachter van de NMVB. Het gaat in feite om twee ritten uit en naar Brugge die in Gistel tot Veurne verlengd worden.

De dienstregeling van de lijn 771.

dienstregeling

In deze periode vinden we vier bussen terug: drie Büssing en één Renault, allemaal met een onbekende opbouw.

Gustaaf Bourgeois overlijdt op 31 december 1952 te Oostende. Zijn weduwe, Cordula Van Lerberghe (1887-1968), neemt het bedrijf over.

In 1954 sloten de Buurtspoorwegen met haar een overeenkomst over de verpachting van lijn 772 Brugge-Wenduine, die met 2 jaar (tot eind juni 1956) verlengd werd.

Op 9 juli 1956 wordt door Cordula Van Lerberghe, Emiel Provoost [1] en dienst vrouw Febronie Boussy de pvba Autobusdiensten Bourgeois opgericht. Deze vennootschap neemt de lijnen 775 (Gistel-Veurne), 790 (Brugge-Wenduine) en 793 (Brugge-Oostende) in pacht van de Buurtspoorwegen. Dit zou blijven duren tot 31 december 1961. Vanaf de volgende dag exploiteert de maatschappij ze in eigen beheer.

De firma zelf wordt in 1963 opgeheven.

Noten en bronnen:

  • Emiel Provoost was garagehouder en autocarist in Oostende. Zijn dochter (Diane Provoost) zou met Gerard Brackx huwen, de oprichter van Jetair. ^
  • De Volder, D. (1982). Geschiedkundig overzicht van het openbaar vervoer vanaf 1919 tot 1939 in de streek van Brugge, Knokke, Oostende en Veurne. Brugge: eigen beheer.
  • De Volder, D. (1984). Geschiedkundig overzicht van het openbaar vervoer in de provincie West-Vlaanderen. Periode van 1945 tot en met 1963. Brugge: eigen beheer.
  • PA West-Vlaanderen: 1e Afdeling, 938T (Brugge-Oostende), 944X (Brugge-Wenduine, Brugge-Gistel), 30/1553 (Brugge-Oostende), 30/1558 (Brugge-Wenduine), 30/1577A (Gistel-Veurne)
  • Belgisch Staatsblad, Bijlagen BS 27 juli 1956/nr. 21636 (oprichting Autobusdienst Bourgeois)

Lees meer over

Terug naar boven