Jozef Moortgat

Jozef Moortgat uit Lier begint op 14 maart 1924 zonder vergunning een buslijn Oude-God –Berlaar uit te baten met een Ford bus. Iets later is zijn park uitgebreid tot drie bussen: twee Ford T’s en één Miesse / Bostovo. De Ford bussen worden meestal als reserve benut.

In 1925 (KB 18 november) krijgt hij een machtiging om deze lijn voor een periode van tien jaar uit te baten.

In 1929 vinden we een Chevrolet en GMC terug.

Met een KB van 04 maart 1930 wordt de machtiging van Jozef Moortgat voor de dienst Berlaar-Oude God overgedragen aan de firma Autobus Kruger te Lier. De machtiging blijft lopen tot 18 november 1935. De overgenomen lijn Berlaar-Lier-Oude God wordt samengevoegd met de reeds bestaande lijn Lier-Oude God-Antwerpen (Victorieplaats).

Al in februari 1930 had hij een vergunning voor een lijn Oude God-Borgerhout gekregen. In april 1930 vraagt hij de deputatie om deze lijn te verlengen tot de Komedieplaats in Antwerpen. De deputatie stemt. Het jaar nadien draagt hij zijn rechten over op een zekere George Chandler uit Mortsel. Deze stopt met de dienst op 1 februari 1932 dit wegens tegenvallende resultaten.

Bronnen:

  • PA Antwerpen: 7e afdeling, GV4/38 (Oude God-Berlaar)
  • PA Antwerpen: 7e afdeling, GV4/196 (Oude God-Antwerpen)

Lees meer over

Terug naar boven