Keolis

In België stapte Keolis pas in maart 2008 het landschap van het openbaar vervoer binnen door een meerderheidsaandeel te nemen in de Eurobus Holding, maar in Frankrijk heeft dit bedrijf al een hele geschiedenis achter zich. De naam werd in 2001 gelanceerd om de nieuwe groep aan te duiden die in 1999 ontstaan was uit de fusie van Cariane Multimodal International (filiaal van de SNCF) en VIA GTI (onderdeel van de Paribas-bankgroep).

In 1908 begint de Société des Transports Automobiles (STA) met het exploiteren van buslijnen. Dit bedrijf stichtte in 1919 een filiaal, de Société Générale des Transports Départementaux, die ook werkzaam was op het terrein van tourreizen, schoolvervoer en internationale busverbindingen. Al vlug werden de talloze interstedelijke busverbindingen een geduchte concurrent voor de talloze spoorwegmaatschappijen. Hun financiële zorgen werden nog verder aangewakkerd door de gevolgen van de financiële depressie van de jaren dertig. Toen het zaakje compleet uit de hand dreigde te lopen, greep de Franse regering in. De spoorwegen werden in 1938 genationaliseerd en samengevoegd in de SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer Français).

Tijdens de Tweede Wereldoorlog viel het busverkeer nagenoeg stil. Hiervan kon de SNCF profiteren: in 1942 richtte ze een filiaal op dat als doel had met busverbindingen een aanvulling te vormen op het spoorverkeer. De Société de Contrôle et d'Exploitation de Transports Auxiliares, of SCETA was geboren. In de na-oorlogse jaren liet de maatschappij zich meer en meer in met toeristisch verkeer. In 1988 sticht de SCETA op haar beurt ook een filiaal, Cariane, waarin ze alle (lijn-) busverkeer in onderbracht.

Ondertussen waren in de jaren zestig de STA en SGTD overgenomen door de maritieme groep Compagnie de Navigation Mixte. In 1971 werden beide bedrijven samengevoegd tot de Générale de Transport et d'Industrie (GTI). Het bedrijf koos de werknaam VIA voor haar bus- en vrachtvervoersactiviteiten. Het bedrijf groeide vlug uit tot één van de belangrijke spelers in het Franse wegvervoer. Door de overname van Transexel, in 1981, kwam VIA GTI terecht in de wereld van het stedelijke vervoer. Zo stond VIA GTI aan de wieg van ondermeer het Rijselse VAL-systeem (metro zonder bestuurder).

Cariane, in 1988 gesticht als filiaal van de SNCF, begon na haar oprichting al vlug de overnametoer op te gaan. In het begin van de jaren negentig werden nog enkele grote spelers, zoals Athis-cars en de Compagnie Française de Transport de voyageurs overgenomen. Hiermee was Cariane losgekomen uit haar rol als exploitant van aanvullende busdiensten op het SNCF-netwerk.

Cariane hinkte echter achter op VIA GTI, dat ongeveer de helft van de stedelijke vervoersbedrijven onder zijn paraplu had. Midden jaren negentig begon de motor echter te sputteren, en moest de Banque de Paribas tussenkomen. De bank nam VIA GTI (en haar moederbedrijf CNM) over en begon het bedrijf en zijn diverse activiteiten te rationaliseren. Met vernieuwde energie trok VIA GTI opnieuw op het overnamepad, en deze keer werd vooral buiten de Franse landsgrenzen gekeken. Nadat het bedrijf verschillende buitenlandse vergunningen voor spoorexploitatie binnenreef werd het een aanlokkelijke prooi voor de SNCF. Tegen het einde van 1999 had de SNCF via een overname 44,5 percent van de aandelen in handen. Paribas zou voorlopig nog 48 percent in handen houden, maar wou de overige aandelen ook in de vitrine plaatsen.

Na de overname van VIA GTI besloot de SNCF de activiteiten samen te smelten met Cariane, om zo een nieuwe groep (VIA Cariane) te stichten. Dit nieuwe bedrijf had vervoersactiviteiten in 85 gemeenten en 64 departementen, naast enkele buitenlandse railgunningen. In 1999 had het ook een aandeel genomen in het Nederlandse Syntus.

In april 2001 veranderde VIA Cariane haar naam naar Keolis. In Frankrijk, maar ook in Europa werden nieuwe bedrijven overgenomen en gunningen binnengehaald. In 2001 werd ook de oversteek naar Quebec gemaakt. In Frankrijk runt Keolis de vervoersbedrijven van Rijsel (Transpole), Dijon (Divia), Brest (Bibus), Caen (Twisto) en Lyon (TCL) om er maar enkele te noemen.

In september 2004 doet Paribas haar aandeel van de hand aan 3i, dat 52,5 percent van de aandelen in handen heeft. De overige 3 percent liggen in de handen van het kader van Keolis. 3i deed haar aandeel in november 2006 terug van de hand. Het werd evenredig verdeeld tussen Axa Private Equity en de Caisse de dépôt et placement du Quebec

In januari 2008 raakte bekend dat Keolis een meerderheidsaandeel van 60 percent genomen had in de Eurobus Holding. Via Cariane had het al 11 percent in handen. Het nam ook Eurobus Vlaanderen voor de volle 100 percent over, en herdoopte deze firma in april 2008 tot Keolis Vlaanderen.

Lees meer over

Terug naar boven