De « lagevloer » jaren 1990

Door de staatshervormingen komt de MIVB in 1989 onder de hoede van het nieuwe Brusselse gewest. De nieuwe directie wil de MIVB een nieuwe dynamiek geven. En wat beter om dit te bereiken dan een nieuw logo en een nieuwe kleurstelling?

Bus 8565 in de experimentele wit-rood-groene livrei. © Coll. M. Reps.

MIVB 88565

Begin januari 1990 komt de Fiat 8565 voor de dag in een totaal nieuwe livrei. Overwegend wit geschilderd, is het dak rood, en de schortbanden groen gekleurd. Brede rode banden maken het geheel af. De kleuren zijn die van de stad Brussel. Het ministerie en de directie gaan niet akkoord.

Bus 8104 in de nieuwe gele livrei.
© Coll. M. Reps.

MIVB 8104

Begin september 1990 komt de Volvo 8104 uit de schilderstunnel met een nieuwe livrei. Het geel is levendiger, terwijl de schortbanden blauw gekleurd zijn. De blauwe band onder de ramen maakt plaats voor twee blauwe banden, de ene dun, de andere iets dikker. Deze bus wordt op 11 september 1990 voorgesteld aan de ondernemingsraad van de MIVB. Deze livrei zou het worden, zonder rekening te houden met de ontwerpen van een extern ontwerpbureau dat dezelfde MIVB ingeschakeld had.

De eerste A500

Het wagenpark van de MIVB is begin de jaren 1990 sterk verouderd. Voor veel standaardbussen komt de vijftiende verjaardag dichtbij. De oudste Fiat bussen hebben zelfs al bijna twingtig jaar op de teller staan! In de jaren tachtig is behalve de reeks gelede bussen niet in het wagenpark geïnvesteerd. De MIVB directie acht het ook zinloos om nog revisies te geven aan bussen die rijp voor afvoer zijn. Daarom beslist ze om elk jaar 60 nieuwe bussen aan te kopen. De nieuwe bussen moeten uitgerust zijn met een minder vervuilende motor, een volledig lage en horizontale vloer, een gemakkelijk instap - dit door drie deuren - en materialen die bestand zijn tegen roest en vandalisme. Ook de papierfilm zou bij de nieuwe bussen tot het verleden behoren.

De MIVB schrijft op 9 november 1989 een aanbesteding uit voor drie loten van elk 120 bussen, telkens gespreid over twee jaar. Eind maart 1990 beslist de ondernemingsraad om het eerste lot aan Van Hool met de A500 te gunnen.

De A500 - die reeks 8301-8420 - vormen zijn bestemd voor de remise Vandermeeren, waar ze tussen maart en december 1991 instromen. Ze vervangen er de Fiat 6. Eind juni, begin juli, verschijnen de eerste op lijnen 48 en 49. Nadien stromen ze ook in op de andere lijnen van remise Vandermeeren.

Op 20 december 1990 wordt de eerste A500 - nog in de « streeping-livrei » aan de pers voorgesteld. © Coll. M. Reps.

MIVB 8301

Begin 1991 dragen al 15 bussen de nieuwe « huisgemaakte » livrei. In dezelfde maand dient het ontwerpbureau zijn studie in bij de MIVB.

Er worden twee stijlen voorgesteld. De eerste is duidelijk geïnspireerd op de livrei van de Volvo 8104, enkel is de filmkast nu ook in het blauw geschilderd - dit zijn de « streeping » livrei. De andere kleurstelling doet moderner aan: de hoofdkleur is ook geel. De instap- en uitstapdeuren worden als het ware bedekt door een rechthoek die licht overhelt, en waarbij de voettrede een rode kleur krijgt. Aan de chauffeurszijde vinden we twee blauwe rechthoeken terug ter hoogte van de assen. Dit is de zogenaamde « rectangles sur pointe ».

In de loop van 1991 begint de MIVB ook met het hervormen van haar busnet. Een nieuwe lijn 45 verbindt de NATO met het metrostation Roodebeek. Bus 8260 - al in de nieuwe livrei - verlaat Roodebeek. © Coll. M. Reps.

MIVB 8260

Uiteindelijk kiest de MIVB voor deze laatste livrei. De A500 8301 was reeds in streeping geleverd maar moest door Van Hool in de definitieve kleurstelling herschilderd worden.

Door de levering van de A500 kunnen in Vandermeeren de Fiat 6 afgevoerd worden. Ook worden nog enkele Fiat 5 naar Haren gemuteerd : 8627-8629 in januari, en de 8630-8653 begin september.

De nieuwe lijn 84 (Heizel-Beekkant) vervangt op 2 september 1991 deels lijn 86 (Kerkhof-Simonis). Bus 8380 in Jette Dikke Beuklaan. © Coll. M. Reps.

MIVB 8260

Eind augustus 1991 worden de lesbussen 8578, 8595, 8636 vervangen door de 8582, 8644, 8646, 8649-8653.

De tweede tranche nieuwe bussen

Op 12 juli 1991 lanceert de MIVB een nieuwe aanbesteding voor 60 bussen met 3 deuren en lage vloer. Op 17 oktober volgt dan de bestelling bij Van Hool van extra lot A500 die de reeks 8421-8480 gaan vormen. Ze worden tussen februari en juli 1992 in de remises Vandermeeren en Haren geleverd.

Begin 1992 worden de Fiat 5 8654-8665 vanuit Vandermeeren naar Haren gebracht. Haren krijgt tijdelijk zelfs enkele bussen van Delta te leen, om het bustekort op te vangen.

In september worden de 8605-8606 tot rijschoolbus omgevormd, terwijl de 8649 en 8654 terug op dienst verschijnen. Ook worden de DAF 8004-8006 en 8008 van dubbele zitplaatsen voorzien om zo enkel nog maar op speciale diensten te rijden.

Vanaf 5 september 1992 vinden we enkel nog maar A500 op lijn 80 (Naamsepoort-Andromeda). © Coll. M. Reps.

MIVB 8434

De komst van de gasbussen

Op 5 juni 1992 bestelt de MIVB opnieuw 60 bussen bij Van Hool, ditmaal van het A300 type. Twintig exemplaren zullen uitgerust worden met een gasmotor. Door de plaatsing van de motor gaan wel een aantal zitplaatsen verloren. De aankoop van gasbussen gebeurde in opdracht van het Brusselse gewest. Het dakreservoir kan 640 liter gas opslaan.

De veertig dieselbussen - A300D1 - worden tussen juni en november 1993 in Haren geleverd en vormen reeks 8700-8739. Ze komen het eerst in actie op lijn 29, kort nadien gevolgd door lijnen 65 en 66.

Bus 8726 is op weg naar het Kerkhof van Brussel. Evere Oudstrijderslaan. © Coll. M. Reps.

MIVB 8726

Na de voorstelling van het prototype in juni 1993 worden de twintig A300CNG - reeks 8680-8699 - te Haren geleverd tussen december 1993 en juni 1994. Ze bussen krijgen een aangepaste kleurstelling mee, én gepersonaliseerde kentekens (NGV-).

De 8682 voert een rit uit op lijn 67 (Schuman-Houtweg). In het begin reden de gasbussen vooral op lijnen 59 en 67. © Coll. M. Reps.

MIVB 8682

Tussen 8 april en 28 juni 1993 voert Vandermeeren een pendel op tramlijn 19 uit. Om in genoeg bussen voor de gewone exploitatie te kunnen voorzien, stuurt Haren de Fiat 5 8614-8615, 8618, 8621 en 8624 naar Molenbeek. Als compensatie leent Haren enkele Volvo in Delta. Eind juni keren de bussen naar hun oorspronkelijke garages terug.

Door de gedeeltelijke verbussing van lijn 58 worden eind september de A500 8434-8444 vanuit Haren naar Vandermeeren gestuurd. De meeste keren eind november terug.

1993 is ook het jaar waarin de MIVB overstapt op de nieuwe magneetkaarten. De komst van de prodata - en ook van de nieuwe reeksen A300 - luidt het einde in voor een aantal oude bussen. In Haren worden dan aantal Van Hool-Leyland en het saldo van de Fiat 6 afgevoerd worden. De 8649 en 8653 blijven behouden als rijschoolbus. Eind 1993 blijven nog 21 Fiat 4 en 16 Fiat 5 over. De nog overblijvende Fiat 6 worden voor de rijschool gebruikt.

Door de slechte staat van de sporen tussen de Teichmanbrug en Vilvoorde beslist de MIVB om vanaf 26 september 1993 tramlijn 58 tot het station van Schaarbeek te beperken. De rest van het traject moet per bus afgelegd worden. Op vraag van de Vilvoordse burgemeester krijgt de lijn een verlenging tot het Rogierplein en wordt ze met moderne bussen uitgebaat. Bus 8406 in de Schaarbeekse Prinses Elisabethlaan. © Coll. M. Reps.

MIVB 8406

Een tweede reeks Van Hool A300

In maart 1994 bestelt de MIVB nogmaals 120 bussen van het type A300 bij Van Hool. De nieuwe reeksen verschillen wel lichtjes. De asafstand wordt kleiner, er is een betere plaatsing van het brandstofreservoir, en achteraan komen vijf zitjes. Door de geringe ervaring met de gasbussen, wordt voor een dieselversie gekozen. Een eerste gedeelte van zestig bussen wordt tussen december 1994 en oktober 1995 te Haren geleverd. Dit wordt reeks 8740-8799, ook wel A300D2 genaamd.

In december 1997 worden de lijnen EUR21 en EUR22 in het leven geroepen. Ze duiden aan dat ze de locaties in de Europese wijk bedienen. Lijn EUR21 gaat van Hertog - waar de 8780 zijn vertrek afwacht - naar Linthout. Al in september 1998 verliest lijn 21 zijn EUR-aanduiding na de fusie met lijn 67. © Coll. M. Reps.

MIVB 8780

Door de indienstname van de eerste gasbussen (begin maart 1994) kunnen enkele Leyland en Fiat4 aan de kant geschoven worden. De gasbussen komen enkel op de lijnen 59 en 68 te rijden, en soms ook op lijn 67. Maar ze blijken storingsgevoelig zodat in augustus 1994 enkele oude Fiats terug in dienst genomen worden.

Een derde reeks Van Hool A300

De derde reeks Van Hool A300 - reeks 8620-8679 - wordt te Haren geleverd tussen oktober 1995 en augustus 1996.

MIVB 8664 - Sint-Lambrechts-Woluwe Verheyleweghenplein. © Coll. M. Reps.

MIVB 8664

De laatste Fiat4 worden op 22 augustus 1995 afgevoerd. Onder hen bevindt zich de 8526, die het maar liefst 23 jaar, 1 maand en 23 dagen uithield! Ook worden nog Leyland en Van Hool-DAF afgevoerd. Er moet dus ook uitgezien worden naar nieuwe bussen om de speciale diensten te verzorgen.

Nadat de reeks A300D3 volledig is, worden in de eerste helft van 1996 nog een aantal A120 en Volvo afgevoerd. In Delta wordt elke afgevoerde Volvo er door een Van Hool A500 gecompenseerd. Daarom worden eind 1995 de 8448-8460 naar Delta gemuteerd, gevolgd door de 8461-8480 begin 1996. Deze garage zet de nieuwe bussen eerst in op lijn 34, nadien ook op 28 en 36.

Uit de A120 worden de beste dertig exemplaren uitgezocht. Ze krijgen een speciale livrei, en op de filmkast komt een sticker met "Extra dienst/service spécial". Daarnaast worden nog enkele A120 afgevoerd. Op het einde van 1995 zijn er uit deze reeks maar 26 bussen in gewone dienst, 30 in speciale dienst en 3 als lesbus.

MIVB 8500 - Oudergem Sint-Anna. © Coll. M. Reps.

MIVB 8500

In de loop van 1995 test de MIVB enkele bussen. Tussen 20 en 24 februari rijdt een hybride Van Hool A308 op lijn 67. Op lijnen 29, 95 en 96 verschijnt op 17 augustus een Berkhof Premier. Op 7 november is het de beurt aan een Renault R312 deze lijnen te verkennen. Hij blijft tot 19 januari 1996. In 1996 volgt op 11 maart nog een Mercedes-Benz O 405N, dit enkel op lijn 29. Deze testbussen krijgen het nummer 8500.

MIVB 8500 - Sint-Lambrechts-Woluwe Meilaan. © Coll. M. Reps.

MIVB 8500
Terug naar boven