De rustige jaren 1980

Begin jaren 1980 keert de rust terug in het wagenpark van de MIVB. De verjongingsoperatie is voltooid. Het busnet volgt nu het ritme van de uitbreidingen van de metro.

Wel vinden van tijd tot tijd mutaties plaats, om het wagenpark in evenwicht te houden.

In de eerste maanden van 1980 verhuizen de Fiat 3 8452-8466 vanuit Vandermeeren naar Haren. De Magirus 8031-8046 maken de omgekeerde beweging. In Vandermeeren worden deze bussen enkel voor speciale diensten gebruikt. Pas begin 1982 krijgen ze nieuwe filmrollen waardoor ze op alle lijnen kunnen rijden.

Vanaf 1 september 1980 heeft lijn 57 het militair hospitaal van Neder-over-Heembeek als eindhalte, in plaats van Vilvoorde. Daarom is het lijnnummer zwart geworden. In het begin werden enkel de films van de Van Hool 8191-8200 aangepast. © Coll. M. Reps.

MIVB 8202

In april 1981 krijgt Vandermeeren een deel ritten op lijn 13 (Noordstation-AZ VUB). In dezelfde maand vormen de ateliers van Haren de Bus & Car 8060 om tot Salonbus. De bus krijgt een nieuw interieur met zitjes met stof, tafeltjes en een frigo.

Vanaf eind april 1982 worden alle Bus & Car voorlopig in inactieve reserve geplaatst. Eind juni valt dit ook te beurt aan de Fiat 3, dit zowel in Haren als in Vandermeeren. Als compensatie stuurt Delta de Fiat 4 8516-8535 naar Brogniez, dat op zijn beurt de Fiat 5 8589-8616 naar Haren stuurt. Later in 1982 verschijnen de Fiat 3 terug in actieve dienst.

Door de uitbreiding van de metro tot Beekkant worden lijnen 85 (Berchem-Beurs) en 87 (Maria van Hongarije-Beurs) op 9 mei 1981 tot deze metrohalte beperkt. Lijn 89 krijgt op dezelfde dag de metrohalte Graaf van Vlaanderen als eindhalte. Bus 8429 wacht zijn vertrek af in de Maria van Hongarijelaan te Ganshoren. © Coll. M. Reps.

MIVB 8429

Nieuwe metro uitbreidingen

Op 8 mei 1982 breidt het metronet zich verder uit. In St-Lambrechts-Woluwe wordt de tak Tomberg-Alma in dienst genomen. Aan de andere kant van Brussel vertrekken vanaf 6 oktober twee antennes vanuit Beekkant: de een richting Bockstael, de ander richting St-Guido. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor het busnet.

In het oosten van Brussel verdwijnt lijn 27 (Tomberg-UCL). De bediening van de UCL-kliniek gaat naar lijn 42, die Tomberg verlaat. Lijn 30 wordt beperkt tot de metrohalte Vandervelde. Lijn 29 (De Brouckère-Hof ten Berg) neemt de bediening van de Heymanslaan over van de lijnen 27, 30 en 42.

Lijn 42 neemt op 8 mei 1982 een deel van de vroegere lijn 27 over. We zien bus 8100 aan de nieuwe eindhalte nabij het viaduct van de E5 (nu E40) te Kraainem. © Coll. M. Reps.

MIVB 8100

Ook in Anderlecht ondergaat het busnet veranderingen. Lijnen 21 (Moortebeek-Montgomery), 46 (Bockstael-Veeweide) en 76 (Kerkhof van Brussel-Neerpede) verdwijnen op 26 oktober. Lijn 47 neemt het traject van lijn 46 over tussen de Trooz en Meir, en volgt nadien deels lijnen 76 en 21 tot Moortebeek. Lijn 49 krijgt in Anderlecht een volledig nieuw traject, terwijl lijn 89 vanuit het metrostation Graaf van Vlaanderen tot Peterbos verlengd wordt. Lijn 57 neemt het traject van lijn 47 langsheen het kanaal over, terwijl lijn 63 (Maes-Machtens) het traject tussen Meiser en het Kerkhof van Brussel van lijn 76 overneemt. Tot slot neemt de nieuwe lijn 67 (Houtweg-Meiser) gedeeltelijk het traject van lijn 63 tussen Meiser en het Kerkhof van Brussel over.

Lijn 63 nam niet enkel een deel van het traject van de verdwenen lijn 76 over, maar ook de kleurcode blauw-geel. Bus 8584 op weg naar de eindhalte Maes (Brussel Keizerinlaan). © Coll. M. Reps.

MIVB 8584

Door de wijzigingen in Anderlecht stuurt Brogniez de 8524-8535 en de 8617-8628 naar respectievelijk Vandermeeren en Haren. Deze laatste remise gaat vanaf dan ook rijden op lijn 42, dit samen met Delta.

Alle speciale diensten in Brogniez

Vanaf 1 juni 1983 worden alle speciale diensten gereden vanuit de remise Brogniez. Een deel van de lijnen die de garage uitvoert, gaat naar Vandermeeren. De bussen die de speciale diensten gaan rijden, moeten volgens de MIVB een homogene, jonge reeksen vormen. Dit worden de 8001-8015 (Van Hool-DAF), en de Fiat 4 8524-8545. Daarnaast blijven de Van Hool-Leyland (8501-8516) en de Fiat 4 8516-8523 ook nog in Brogniez rijden. In totaal beschikt de garage dus over zestig bussen om speciale diensten mee uit te voeren. Ook de minibusjes worden er gestald.

De Magirus (8031-8045) gaan van Vandermeeren naar Haren, dat op zijn beurt de Mercedes O 305 8016-8030 naar Vandermeeren stuurt. Brogniez stuurt de Fiat 5 8629-8645 naar Haren en de 8646-8665 naar Vandermeeren.

De zwanenzang van de Fiat 3

De rationalisatie van het park betekent ook de zwanezang van de Fiat 3. Ze worden in de meeste garages op non-actief gezet of blijven reserve. Begin 1983 wordt een deel echter terug in dienst genomen. Een twintigtal wagens van deze reeks zijn dan nog in dienst. In Haren en Delta voeren ze vooral speciale diensten uit, terwijl Vandermeeren ze nog op lijndienst inzet, dit vooral op lijnen 13, 85 en 87. In december 1983 worden ook in Haren enkele Fiat 3 terug geactiveerd om diensten uit te voeren op de lijnen 65 en 66.

Maar uiteindelijk zou deze reeks toch het onderspit delven: op 1 september 1984 worden ze allemaal afgevoerd. De nog rijvaardige exemplaren worden door de MIVA gekocht: 8442-8449, 8451, 8454-8460 en 8462-8470.

De eerste gelede bussen

Om het hoofd te bieden aan de almaar stijgende reizigersaantallen op lijn 71 ziet de MIVB zich genoodzaakt om gelede bussen te bestellen. In Delta worden zo 25 Van Hool AG280 geleverd die de reeks 8801-8825 vormen. Het zijn ook de eerste bussen die met self-service uitgevoerd zijn. De passagiers kunnen zelf de deuren van buitenaf openen door een knopje nabij de deuren. De zitjes worden minder luxueus, dit om vandalisme tegen te gaan.

De eerste gelede bus komt op de weg ter gelegenheid van het 46e UITP congres dat in mei 1985 plaatsvond. Op 19 mei reed de 8811 een pendeldienst voor dit congres tussen de Heizel en het metrostation Heisel. Daarnaast wordt de 8821 er tentoongesteld. Vanaf 1 juni 1985 verschijnen ze dan allemaal op lijn 71, waar ze de Volvo's verdrijven.

Bus 8819 op weg naar De Brouckère in de Kroonlaan. © Coll. M. Reps.

MIVB 8819

Kort daarvoor - op 24 maart - was het metrostation Herrmann-Debroux in dienst genomen. Als gevolg fusioneren lijnen 42 en 51 om een lijn 42 Kraainem-Kalevoet te vormen. Lijn 96 wordt vanuit Demey tot St-Anna verlengd. Tot slot wordt Delta het nieuwe eindpunt van lijn 71.

op 15 augustus 1985 komt het premetrostation Louise in gebruik. Dit geeft ook enkele verschuivingen in het busnet tot gevolg. De nieuwe lijn 60 en 37 verbinden De Brouckère met Fort Jaco en het Noordstation met het Brugmannplein. De MIVB maakt van deze gelegenheid gebruik om een nieuw type film in te voeren waarbij het lijncijfer links komt te staan, en waarbij enkel de eindbestemming in één enkele kleur komt te staan. Tot slot krijgen ook lijnen 34 en 54 een kleine reiswegaanpassing.

De nieuwe lijn 60 had ook beperkte diensten tot het nieuwe premetrostation Louise. Ukkel Wolvendaallaan (Marlow). © Coll. M. Reps.

MIVB 8088

Tussen maart en september rationaliseert de MIVB opnieuw het wagenpark, als voorbereiding om enkele reeksen af te voeren. Dit resulteert in een hoop mutaties:

  • • alle DAF’s, behalve 8001 en 8015 worden naar Haren gemuteerd in maart, maar keren eind mei en begin juli terug naar Brogniez;
  • • de Fiat 4J 8543-8560 van Delta verhuizen naar Brogniez, dit om plaats te maken voor de nieuwe gelede bussen. Als standaardbus blijven in Delta enkel de Volvo-reeksen over;
  • • Brogniez ontdoet zich van alle Fiat 4/Jonckheere die naar Haren gaan. De Fiat 5 8636-8645 gaan vanuit Haren naar Vandermeeren;
  • • op 1 juli worden alle Mercedes O 305 en Magirus samen afgevoerd;
  • • op 1 november worden dan alle Bus & Car afgevoerd, behalve de 8059-8060, die salonbussen geworden zijn. Een deel ervan wordt verkocht aan de STIC te Charleroi.

Een Van Hool A280 op proef

Tijdens het UITP salon van 1985 had Van Hool haar nieuwe lagevloerbus de A280 voorgesteld. Na proeven bij enkele stedelijke bedrijven was het de beurt aan Brussel. De bus komt op 9 juni 1986 aan en krijgt het nummer 8300. Hij rijdt op lijndienst tussen 17 juni en 21 juli op lijnen 63, 54 en 47.

De Van Hool A280 8300 in de Molenbeekse Edmond Machtenslaan. © Coll. M. Reps.

MIVB 8088

Het einde van Brogniez

In oktober en november 1986 vinden we nog maar 35 bussen in Brogniez, omdat de Fiat4 8521-8525 naar Haren gaan. De 8630-8635 worden van Haren naar Vandermeeren gemuteerd.

Op 12 januari 1987 sluit Brogniez definitief de deuren, het materiaal en de speciale diensten verhuizen naar Haren.

Europese bussen

Ter gelegenheid van de Europese top in Brussel en de festiviteiten ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van het Verdrag van Rome wordt het Jubelpark een Europese zone. De MIVB neemt hier actief aan deel door op de lijnen 29 en 67 bussen uit diverse lidstaten van de Europese Gemeenschap in te zetten. Passeren de revue: een bus van de RATP, een prototype van de R312, twee Mercedes-Benz O 305 van de AVL (Luxemburg), de GVB 257 (DAF/Hainje) uit Amsterdam, twee MAN SL202 uit Bonn en een Volvo/Aabenraa uit Kopenhagen.

Deze Volvo B10M-60/Aabenraa wacht nabij het Fallon Stadion zijn volgende rit op lijn 28 af. © Coll. M. Reps.

MIVB 8088

De bussen worden bestuurd door chauffeurs uit de oorspronkelijke landen, bijgestaan door chauffeurs uit Haren. Daarnaast rijdt er ook een Jonckheere van de MIVA rond en het prototype van de Van Hool A280.

Nieuwe films

Vanaf januari 1987 worden de A120 van de nieuwe films voorzien, gevolgd door de 8002-8014 in juli. Zo kunnen deze bussen terug op dienst verschijnen. Later dat jaar (oktober) krijgen ook de Fiat 5 van Vandermeeren de nieuwe films. Vanaf november krijgen ook de 8001, de Leyland 8501-8515 en de Fiat bussen van Haren de nieuwe films aangemeten. Zo kunnen de Leyland terug in dienst verschijnen. Uiteindelijk zouden deze Leyland vanaf begin april 1988 enkel nog maar op speciale diensten rijden.

De nieuwe lijn 51 (Zuidstation-Helden) ontstaat op 1 oktober 1987. Ze neemt de bediening van het vak Danco-Zuidstation over van de tramlijn 58. Op dezelfde dag ontstaat ook lijn 61 (Noordstation-Montgomery). © Coll. M. Reps.

MIVB 8742

Midden augustus 1987 worden de Fiat 5 8561-8597 in actieve reserve geplaatst, behalve de 8564, 8567, 8594-8595 waarvan de carrosserie een revisie zal ondergaan. Twee maand later worden 15 stuks van deze bussen al terug in dienst genomen. Enkele andere Fiat 5 worden eind 1987 en in het eerste semester van 1988 afgevoerd.

Vanaf 15 oktober 1987 worden de A120 8214, 8226, 8239, 8243 en 8253 voor 6 maand aan Lausanne verhuurd. Ze keren begin juli 1988 naar Brussel terug.

Tijdens de laatste werken om premetrolijn 2 tot een volwaardige metrolijn om te vormen, werden tussen 27 september en 2 oktober 1988 pendeldiensten verzorgd. Haren zette 16 oude Fiat 5 in, Delta een flink deel van haar gelede bussen, Vandermeeren kreeg van Delta zes Volvo's in bruikleen, waaronder deze 8095. De filmbeelden werden op de filmkast geplakt. © Coll. M. Reps.

MIVB 8095

Begin mei 1989 worden alle bussen die in inactieve reserve staan, afgevoerd. Eind augusuts worden de Fiat 5 8627-8635 vanuit Haren naar Vandermeeren gemuteerd. Midden november worden de 8565, 8578, 8595 en 8636, die eerder dat jaar afgevoerd werden, terug in dienst genomen als lesbus op de terreinen te Haren.

Eind juni 1989 zijn alle bussen van de nieuwe films voorzien.

Nog in 1988 wordt metrolijn 1B tot Stokkel verlengd. Naast lijn 30 verschijnt er ook een lijn 30 doorstreept, die enkel in de spitsuren het nieuwe metrostation Kraainem met Wezembeekse Hippodroomlaan verbindt. © Coll. M. Reps.

MIVB 8095
Terug naar boven