Expo '58 en de vroege jaren zestig

Met Expo ’58 in het vizier gaat de MIVB over tot het bestellen van extra materieel om de voorziene toestroom van reizigers vlot te kunnen opvangen.

Omdat de maatschappij de Brossel-reeksen als meest betrouwbaar zag, bestelt ze bij deze Brusselse constructeur 60 chassis, van het type A96 DAR/C. Voor het koetswerk van deze reeks 8061-8120 spreekt ze Van Hool aan. De bussen - voorzien van een half-automatische gangwissel - worden geleverd tussen oktober 1957 en januari 1958. Ze worden gestald in de nieuwe garage Brogniez.

Nieuwe reeksen, nieuwe garages

Na de levering van de Macks telt de MIVB 75 wagens. Hiermee bereikte de garage Frontispice bijna haar limiet. Er moest elders onderdak gevonden worden voor de 60 nieuwe Brossels. Daarom beslist de MIVB om van de tramstelplaats in de Brogniezstraat(nabij het Zuidstation) een busremise te maken. De Mack-reeks (en de lijnen 49-50) worden naar deze garage overgeheveld. De 60 Brossel A98 DARC worden er direct geleverd. Frontispice behoudt de lijnen 29 en 36 (Büssing), 37 en 38 (AB6DS), 19, 47 en 65 (Brossel).

Tijdens Expo '58 verzorgt de MIVB vier pendeldiensten. Drie vertrekken vanop het busstation van de Grote Paleizen richting parkings Karreveld, Kanaal en Dielegem. De vierde pendelbus rijdt rechtstreeks naar het Noord- en Zuidstation. Op dit busstation wacht de 8115 wacht zijn reizigers op. © Coll. L. Bollen.

MIVB 8115

Nog in 1957 krijgen enkele oudere Brossels (513-515) een Leyland O.680 motor en een zestraps automatische gangwissel ingebouwd.

Nadat Brossel in september 1957 een prototype van de A99 DAR leverde, volgt tussen januari en april 1958 een reeks van 30 bussen van dit type. Ze vormen de reeks 8121-8150. Door hun grotere lengte bieden ze meer zitcapaciteit dan de oudere reeksen. De 20 eerste worden te Brogniez gestald, het saldo vindt een onderkomen in Frontispice. Ze zullen tijdens Expo '58 volop gebruikt worden op de verschillende pendeldiensten.

Lijn 27 wordt op 25 maart 1958 verbust. Bus 8146 in de Emile Vanderveldelaan te St-Lambrechts-Woluwe. © M. Brosteaux.

MIVB 8146

Door de invoering van lijn 66 (Evere-Munt) worden de Büssing vanuit Frontispice naar Brogniez gemuteerd (samen met de lijnen 29 en 36). Eind juni 1958 telt het busnet 13 lijnen (zonder speciale lijnen), bediend met een park van 165 wagens: 70 in Frontispice en 95 in Brogniez.

Na de Expo keren de lijnen 29 en 36, samen met de Büssing-reeks terug naar Frontispice, terwijl lijn 66 vanuit Brogniez gereden wordt, dit met een deel van de vrijgekomen A99 DAR reeks.

Naar een standaardbus

Omdat er alsmaar meer diensten en lijnen bijkomen of veranderen, blijft de nood aan nieuwe bussen acuut. Na een doorlichting van de vier proefreeksen en de bussen die achteraf besteld werden, beslist de MIVB om bij het concept van de standaardbus te blijven. Er worden opnieuw Brossel A98 DAR besteld met een automatische gangwissel, en een volledige filmkast achteraan. Van Hool en Jonckheere zorgen voor het koetswerk. Een eerste bestelling van 70 eenheden wordt door Jonckheere afgewerkt, en komt tussen oktober 1959 en september 1960 in dienst als reeks 8151-8220.

In april 1962 zien we bus 8199 (Brossel A98 DARV/Jonckheere), gevolgd door de 8339 (Brossel A98 DARV/Van Hool) in de Hertogstraat. Lijn 22 (Meudon-Minister Wautersplein) onstaat op 1 januari 1962. Tramlijn 17 gaat op 8 november 1960 over in buslijn 17 (Munt-Bosvoorde). © Coll. L. Bollen.

MIVB 8146

Door de levering kampt men opnieuw met een plaatsgebrek. Daarom wordt in september 1959 een deel van de stelplaats van Elsene (aan de Hippodroomlaan) aangepast zodat er bussen gestald kunnen worden. Vanuit Frontispice komen de lijnen 29, 36 en 42 over, samen met de Büssing en Brossel A99 reeks. Later volgt ook lijn 19. Vanuit Brogniez komen de lijnen 27 en 30, samen met de Brossel A99, later volgen nog de 8100-8120 (A98 DAR/C).

De oude Brossels verdwijnen

Begin 1960 worden zeven Brossel AB6DS afgevoerd (501, 503, 505, 508-510, 512). De overige acht worden enkel als reserve ingezet. Op lijnen 37 en 38 verschijnen nu modernere Brossel (A98 DARV) bussen.

Tussen mei en oktober 1960 wordt een tweede reeks Brossel A98 DAR geleverd, deze keer met een koetswerk door Van Hool. Deze reeks 8221-8280 wordt verdeeld tussen Brogniez (15) en Frontispice (45). Hierdoor kan de reeks 8151-8220 naar Elsene doorgeschoven worden. Enkel de 8219-8220 blijven in Brogniez achter.

Eind 1960 worden nogmaals enkele tramlijnen die de Kroonlaan aandoen, verbust. Als eerste maakt tramlijn 33 (Reysquare-Bosvoorde) plaats voor een buslijn 33 met hetzelfde traject. Tramlijnen 34 (Beurs-Churchill) en 94 (Evere-Boondaal) worden niet vervangen. Buslijn 17 (Munt-Bosvoorde) neemt het traject van tramlijnen 17 (Beurs-Kerkhof van Elsene) en 98 (Beurs-Bosvoorde) over. Tramlijn 96 (Naamsepoort-Aartshertogensquare) wordt vervangen door een bus met hetzelfde nummer, waarvan het traject tot de Beurs verlengd wordt. Deze nieuwe buslijnen worden vanuit de remise Elsene uitgevoerd.

Lijn 96 ontstaat op 8 november 1960. De bussen voor deze lijn worden in de stelplaats van Elsene gestald. Nabij de Beurs wacht de 8228 in april 1968 op zijn volgend vertrek richting het Aartshertogensquare. © R. Stevens

MIVB 8228

Tussen september en december 1961 komt een derde reeks Brossel A98 DAR in dienst (A98 DAR/V2) die reeks 8281-8340 vormen. De eerste 35 bussen komen in de remise Elsene te staan, het saldo in Frontispice.

Garage Vandermeeren

Door de levering van deze reeks kampt de MIVB opnieuw met plaatsgebek. Daarom wordt in september een busgarage ingericht in de De Bonnestraat in Molenbeek, niet ver van de tramstelplaats van de Edingenstraat. De ingang van de garage komt in de Vandermeerenstraat te liggen. Door de ingebruikname van deze garage worden er terug wat mutaties in gang gebracht:

  • • vanuit Brogniez komt een deel van lijn 33 (met bussen 8221-8231) over;
  • • Elsene stuurt lijn 29 naar Brogniez, samen met de 8151-8165;
  • • na de levering van de A98 DARV2 stuurt Elsene de 8166-8192 naar Vandermeeren;
  • • vanuit Frontispice komt een deel van lijn 85 (samen met de 8021-8037) naar Vandermeeren;
  • • Frontispice stuurt de 8236-8237 naar Brogniez.

Lijn 20 kende ook beperkte ritten tussen het Zuidstation en Montgomery. Nabij de eerstgenomende plaats staat de 8317 passagiers op te wachten. © Coll. M. Reps.

MIVB 8317

Eind 1961 telt het wagenpark van de MIVB 347 bussen, waarvan de overgrote meerderheid van het merk Brossel is.

Op 7 november 1961 wordt tramlijn 5 (Beurs-Schaarbeek station) verbust, gevolgd door tramlijn 48 (Beurs-Hoogte Honderd) op 21 november.

Terug naar boven