In Luik zou de RELSE in 1961 door de STILS vervangen worden.

Nieuwe stedelijke bedrijven

In enkele grote steden hadden privé exploitanten concessies binnengehaald. Enkele vervielen al kort na de oorlog (Brussel en Antwerpen eind 1945), anderen volgden later: Gent in 1953, Verviers en Luik (zowel RELSE als TULE) in 1960 en Charleroi in 1961.

Het probleem van de verlenging van deze concessies kwam kort na de oorlog op de tafel terecht. Omdat het om een smak geld ging, werd de discussie op het scherp van de snee gevoerd. De ene strekking wou de concessies onderbrengen in intercommunales, terwijl een andere strekking de holdings verdedigden. Deze zouden immers gouden zaken doen bij de terugkoop door de stadsbesturen van de infrastructuur en rollend materieel.

Eind december 1945, enkele dagen voor de concessies in Antwerpen en Brussel ten einde liepen, was er nog geen akkoord binnen de regering. Een voorstel om de bedrijven met de NMVB samen te voegen, vond geen ingang. Ook ontbraken genoeg fondsen om de concessies terug te kopen. Zo vroegen de Tramways de Bruxelles het enorme bedrag van 900 miljoen frank!

In september 1947 raakte de regering Wikipedia: Achiel Van Acker. Van Acker intern akkoord over een wetsontwerp waardoor in Antwerpen en Brussel een intercommunale het stedelijk verkeer zou kunnen overnemen. Maar tijdens de stemming in de kamercommissie onthield de CVP - onder leiding van Wikipedia: P.W. Segers.P.W. Segers - zich.

Dit had zo z'n gevolgen. De tijdelijke situatie die in Antwerpen en Brussel, en nadien ook in Gent ontstond, sleepte jarenlang aan. Op die manier konden de privé-uitbaters nog tientallen miljoenen frank onder hun aandeelhouders verdelen, in plaats van deze te investeren.

In Brussel kwam het al in 1953 tot een akkoord. Een wet van 17 juni 1953 regelde de oprichting van de MIVB.

Uiteindelijk zouden in andere steden pas nieuwe intercommunale bedrijven opgericht worden na de verschijning van de « Wet betreffende de oprichting van maatschappijen voor stedelijk gemeenschappelijk vervoer » in februari 1961.

Hierna werden in de betreffende steden de nieuwe intercommunales opgericht: MIVG in Gent (1961), MIVA in Antwerpen (1963), STILS en STIAL in Luik (1961, die in 1964 als de STIL samengingen), STIC in Charleroi (1962) en STIV in Verviers (1962).

Lees meer over

Terug naar boven