Rondrit Antwerpen (Pontonbrug)

Op 5 oktober 2014 organiseerde NostalBus een rondrit met de laatste Mercedes-Benz O 405 van Bus De Polder.

Deze 112278 - die wellicht eind 2014 uit dienst gaat - bracht ons op diverse plaatsen in en om Antwerpen, op lijnen die veel, maar ook minder bussen van deze Antwerpse exploitant gezien hebben.

De Polder voert ook enkele speelpleinritten uit, die elk een eigen naam dragen. Zo is « Zorro » er eentje van. Berchem Geluwestraat.

Op veel Antwerpse stadslijnen voert De Polder enkele spitsritjes uit. Dit is ook het geval op lijn 33 (Ekeren-Hoboken). Antwerpen Middelheim.

Dit is ook het geval op lijnen 17 en 21. Antwerpen Lindendreef.

Eén van de stamlijnen van De Polder is de 32 (Rooseveltplaats-Edegem). Enkele keren per dag wordt de uitbreiding via de Edegemse Prins Boudewijnlaan bediend.

In het centrum van Edegem.

Lijn 38 ontstond bij het IC/IR-plan in 1984 en verbond Merksem met Linkeroever. Na de inkorting tot Berchem in 1990 (opening van de tramtunnel) werd ze in 2007 tot Hemiksem doorgetrokken. Na de besparingen van 2012 blijft enkel het vak Zuidstation-Schijnpoort over. Merksem, Burgemeester Gabriël Theunisbrug.

Tussen 1987 en 2012 baatte De Polder ook de lijn 23 (Zuid-Luchtbal) uit. In 2012 kwam deze lijn in handen van de regie. Antwerpen Damplein.

Lijn 123 kwam er bij de start van het Minder Hinderplan en verbond de Luchtbal met het eindpunt van tram 3 in Merksem Keizershoek. In 2005 werd de lijn vanuit Luchtbal tot de Rooseveltplaats verlengd, om bij de besparingen van 2012 compleet te verdwijnen. Antwerpen Noorderlaan.

De Polder baat al decennialang de havenlijnen (35, 37) uit. We duiken de haven in: Antwerpen Lichterweg (Kaai 58).

De Wilmardonksesteenweg herinnert nog aan het verdwenen polderdorp.

Bij de start van het Minder Hinderplan werden drie nieuwe havenlijnen (767 tot 769) gelanceerd. Deze waren echter geen lang leven beschoren. Op de achtergrond is de toren van de kerk van Oosterweel zichtbaar. Antwerpen Kastelweg.

Lijn 37 is de tweede havenlijn. Antwerpen Polderdijkweg.

Lijn 671 (Kalmthout scholen-Zandvliet) ontstond in 2007 en werd aan De Polder toebedeeld. Berendrecht Zandvlietsesteenweg.

Na de rondrit werd nog een bezoek gebracht aan de nieuwe NostalBus dependance te Zandvliet. De dag werd afgerond met een oversteek van de Schelde via een pontonbrug. Dit evenement herdacht de gebeurtenissen in oktober 1914, toen duizenden Antwerpenaren via een pontonbrug hun stad ontvluchtten om zo het naderende Duitse leger te ontlopen.

Met dank aan Bert Smits en Dave Dewel voor het uitstippelen van de route, NostalBus voor de voortreffelijke organisatie en Bus De Polder voor het ter beschikking stellen van de 112278.

Terug naar boven