Simon

De toenmalige uitbater van de lijn Brugge-Blankenberge, Paul De Backer uit Brugge draagt in 1938 zijn rechten over op Roger Simon.

De Backer was sinds 4 juli 1937 pachter van de NMBS op deze verbinding, samen met Arthur Linglez. Roger Simon wordt in een brief aan de deputatie als "vennoot" van De Backer omschreven. De lijn heeft het tabelnummer 1891.

Roger Simon zou kort daarop (1 januari 1939) zijn rechten op August Simon overdragen. Hij heeft een garage op de Blankenbergesteenweg te Brugge. In juni 1939 wordt zijn bus - een Miesse AL570 - in het West-Vlaams busregister als W.V.366 ingeschreven.

Net als veel andere lijnen wordt de lijn Brugge-Blankenberge tijdens de oorlog gedwongen stopgezet. Pas in oktober 1944 komt ze terug in dienst. In de dienstregeling krijgt ze tabelnummer 239 (in mei 1952 wordt dit 244). Op dat ogenblik is August wellicht al overleden, omdat we steevast "Weduwe August Simon & Zoon" in de correspondentie terugvinden.

Na de oorlog bouwt Simon het wagenpark terug op. We vinden een vijftal bussen terug, waaronder één uit Groot-Brittannië ingevoerde Leyland E39.

Op deze foto zien we twee bussen van Simon: links de 21-25 (Leyland), rechts de 21-36 (Bernard/Jonckheere). © J.C. Gilham.

dienstregeling

Op 27 mei 1952 krijgt het bedrijf een tijdelijke vergunning tot eind 1953 om een buslijn tussen Brugge en Damme uit te baten. Simon neemt de lijn over van de firma Vande Kerkchove Gebroeders te Brugge. Zij hadden de lijn stopgezet wegens het onrendabele karakter. De lijn begint op 1 juni te rijden op woensdag, zaterdag en zondag. Uiteindelijk zou Simon deze lijn tot 30 april 1955 blijven exploiteren. De dag erop neemt de NMVB ze in eigen regie over.

Vanaf 1 juli 1956 stopt Simon met de uitbating van de lijn Brugge-Blankenberge ten voordele van André Decock uit St-Andries. Ook enkele bussen gaan naar Decock over.

Bronnen:

  • De Volder, D. (1984). Geschiedkundig overzicht van het openbaar vervoer in de provincie West-Vlaanderen. Periode van 1945 tot en met 1963. Brugge: eigen beheer.
  • PA West-Vlaanderen:1e afdeling, 933X (Brugge-Blankenberge)
  • PA West-Vlaanderen:1e afdeling, 30/1517 (Brugge-Blankenberge)
  • PA West-Vlaanderen:1e afdeling, 30/1584 (Brugge-Damme)
Terug naar boven