TEC Henegouwen: Mercedes-Benz Citaro G II in dienst

De TEC Henegouwen heeft van het zomerverlof gebruik gemaakt om het merendeel van haar nieuwe gelede bussen klaar te stomen voor dienst.

De 3530 rijdt de Avenue Général de Gaulle in.

Eind augustus verschenen - naar analogie met de Van Hool newAG300 vorig jaar - enkele nieuwe bussen op enkele lijnen die door de stelplaats Eugies uitgevoerd worden. Op een definitieve verdeling per stelplaats van deze reeks is het nog even wachten.

Ondertussen is in Luik ook de eerste Citaro G II aangekomen. Markant detail is dat het hier om een vierdeursversie gaat. Deze 19 bussen zullen in Jemeppe gestald worden.

Terug naar boven