Vandepoele gebroeders

In 1927 koopt Marceau Vandepoele (1905-1988) - afkomstig uit Zonnebeke, en werkzaam in de staalindustrie te Roubaix - zijn eerste bus om zijn arbeiders vlot naar de fabriek te verplaatsen. Dit gebeurt via een lijn vanuit het West-Vlaamse Zonnebeke over Menen naar Roubaix. Ondertussen was ook zijn broer Marcel in het bedrijf actief geworden.

In januari 1931 vragen ze een officiële gunning aan. Deze blijft eventjes op zich wachten omdat de broers geen bussen van Belgische makelij in huis hebben.

Sinds maart 1931 baten de broers zonder officiële vergunning een lijn Ieper-Dikkebus-De Klijte-Kemmel-Wulvergem-Nieuwkerke (De Seule) uit. Hiertegen dient Cyrille Gruson in augustus 1932 klacht in, omdat de lijn deels parallel loopt met zijn lijn Ieper-Dranouter. De Buurtspoorwegen hadden in mei van dat jaar al klacht neergelegd. De broers moeten hun lijn staken, maar krijgen steun van de publieke opinie. Hun lijn verbindt diverse gemeenten die anders geen busvervoer hebben, en geeft in De Seule aansluiting met de bus naar Bailleul (Belle). De deputatie gaat overstag: begin augustus 1932 krijgen de broers een tijdelijke vergunning om hun lijn verder uit te baten, maar de dreiging tot afschaffen blijft bestaan.

In het Ypersch Nieuws van 6 augustus 1932 lezen we:Lees hier het volledige artikel.

Nadat de gebroeders Vandepoele maandenlang dezen dienst (nvdr: Ieper-Nieuwkerke) uitgebaat hebben met een regelmatigheid en een dienstvaardigheid, waarover al de reizigers en de bewoners van de bediende gemeenten ten hoogste tevreden zijn (...) wordt hun al met eens hun bestaan ontnomen. En dat alles op aanklacht van de Maatschappij der Buurtspoorwegen die hier, in plaats van mededingende en gemakkelijke vervoermiddelen te doen afschaffen, veel beter zou trachten hare kliënteel terug te winnen, door de verbetering en de moderniseering van haar eigen materiaal. (...) De afschaffing van dezen autobusdienst is des te onbegrijpelijker, daar hij verschillige gemeenten doortrok die door geen tramlijn bediend zijn, en dat hij aan « De Seule » aansluiting gaf met de fransche autobus van Belle en Armentiers (...).

Begin 1934 verlaten de broers de lijn Ieper-De Seule. Vanaf 12 juni 1934 neemt Marcel de uitbating van de lijnen Ieper-Merkem-Diksmuide en Diksmuide-Koekelare-Oostende in handen, dit als pachter van de Buurtspoorwegen. Daarom verhuist hij het bedrijf naar de Esenweg te Diksmuide.

De dienstregeling van de lijn Ieper-Diksmuide-Oostende uit 1934. Doorblader de dienstregeling uit 1934

dienstregeling

Omstreeks deze periode richten de broers ook Palladium Toerisme op, met zetel te Zonnebeke.

In 1938 wordt de gunning voor de lijn Diksmuide-Oostende niet verlengd, die voor de lijn Diksmuide-Ieper krijgt in 1939 wel een verlenging (KB 15 mei 1939). Daarnaast rijden de broers nog altijd de werkliedendienst Zonnebeke-Roubaix.

Met de bussen Minerva W.V.177 en GMC W.V.178 wordt op Zonnebeke-Roubaix gereden, met de bussen Minerva W.V.368 en W.V.378 en met de Opel Blitz W.V.176 wordt op Ieper-Diksmuide-Oostende gebruikt.

Met zijn garage "Garage General Motors" is Marcel verdeler van de merken Opel Blitz, Chevrolet, Pontiac en Buick.

In de late jaren 1930 wordt de oorlogsdreiging voelbaar. Omdat Frankrijk geen vreemde gastarbeiders meer wil, staken de broers op 7 september 1939 hun lijn naar Roubaix.

In 1940 krijgen de broers een bevel tot het stopzetten van de lijn Diksmuide-Ieper vanaf 1 november 1940. Nadien krijgen ze toch een toelating om verder te mogen rijden. De lijn is in december 1941 nog in bedrijf en is sinds maart 1941 vanuit Ieper tot Langemark verlengd. De dienst vervangt gedeeltelijk de tramdienst tussen Merkem en Zuidschote (Lizerne), die afgeschaft werd.

Of de lijn tijdens het verdere verloop van de oorlog uitgebaat werd, is niet zeker. Wel gaan Marcel en Marceau tijdens of kort na de oorlog elk hun eigen weg.

Bronnen:

  • PA West-Vlaanderen: 1e afdeling, 1066X (Zonnebeke-Roubaix)
  • PA West-Vlaanderen: 1e afdeling, 928Z (inventaris lijnen en gunningen 1940-1941)
  • De Volder, D. (1982). Geschiedkundig overzicht van het openbaar vervoer vanaf 1919 tot 1939 in de streek van Diksmuide, Ieper, Poperinge, Roeselare en Tielt. Brugge: eigen beheer.
Terug naar boven