Alfred Peiffer

Alfred Peiffer baatte in zijn woonplaats Jalhay een garage uit. Op 10 oktober 1924 vraagt hij bij de Luikse deputatie een autobuslijn aan tussen Jalhay en de Place du Palais de Justice in Verviers. De aanvraag wordt verworpen omdat de NMVB deze lijn ook aangevraagd had. Toch begint hij met z'n bus de lijn uit te baten.

Voor het restaurant op Mont-Rigi poseert een bus, wellicht van Alfred Peiffer. We schrijven februari 1930.

Mont Rigi

Met een KB van 21 april 1927 krijgt de NMVB de toestemming om voor een periode van tien jaar enkele lijnen in te richten in de regio Verviers. Hieronder valt ook de lijn Verviers-Jalhay-Soubrodt-Elsenborg (Kamp). Omdat de Buurtspoorwegen de lijn zelf niet rijden, vraagt Alfred Peiffer de lijn opnieuw aan. Deze keer lukt het wel om een gunning de lijn Verviers-Jalhay te krijgen (KB 19 februari 1930).

Op 16 maart 1931 dient hij een verzoek in bij de Buurtspoorwegen om de lijn richting Elsenborn te mogen bedienen. Vanaf 19 mei 1931 is hij overnemer van deze lijn. Hij moet 2,5% van zijn inkomsten en het vak Verviers-Jalhay aan de NMVB overdragen.

In dat jaar krijgt hij ook te maken met concurrentie van een niet-vergunde dienst die Verviers met Royompré verbindt. Hij vraagt het provinciebestuur om hiertegen op te treden. Ook de NMVB volgt zijn voorbeeld en eist de verbinding voor haar op.

De dienstregeling van de lijn Verviers-Elsenborn uit 1934. Doorblader de volledige dienstregeling.

dienstregeling

In het Luikse busregister treffen we een vijftal bussen van Peiffer aan, ze krijgen de nummers LG.76-77-78, LG.81 en LG.85.

In oktober 1939 signaleert Peiffer dat hij z'n dienst heeft moeten stopzetten tussen Jalhay en Elsenborn, omdat op de wegen obstakels geplaatst werden om een eventuele Duitse inval tegen te gaan.

Na de Duitse inval en de annexatie van de Oostkantons, wordt de dienst beperkt tot het vak Verviers-Jalhay, met een uitbreiding richting Royompré tijdens de zomermaanden.

Na de oorlog vraagt Peiffer een subsidie van 70.000 frank aan de gemeente Jalhay om de dienst terug te kunnen opstarten. Maar het is uiteindelijk Max Frédéric die vanaf 23 juni 1946 de lijn Verviers-Jalhay enkele maanden zal uitbaten.

Tekst: Michel Prégaldien

Terug naar boven