Georges Herman

Op 1 maart 1934 neemt Georges Herman de lijn Kortrijk-Helkijn over van een vennootschap tussen Jerôme Delandtsheere, Octaaf Byttebier en Zénon Cossement.

Herman baat in de Kortrijkse Zwevegemstraat een bandenhandel uit.

De overname verliep niet zonder slag of stoot. De drie vennoten reden deze lijn sinds 1929. De machtiging werd met een KB van 13 mei 1931 bekrachtigt, en was vijf jaar geldig. Delandtsheere trok zich al vlug terug, maar deed nooit afstand van zijn rechten. In 1933 ontbindt de Kortrijkse handelsrechtbank de vennootschap. Ze blijft nog even verder bestaan om de vereffening te regelen. Op 8 juni 1934 volgt een akte van overdracht tussen de twee overblijvende vennoten en Georges Herman. Enkel weigert Delandtsheere te tekenen. In oktober 1934 wordt de vennootschap ontbonden.

Uiteindelijk keurt een KB van 23 januari 1935 de overdracht goed. Maar dan is de looptijd van vijf jaar (voorzien in het originele KB) al bijna ten einde. Daarom vraagt Herman een nieuwe termijn aan. De NMBS laat echter haar voorrangsrecht gelden en krijgt de nieuwe machtiging op haar naam. De maatschappij neemt Buyse & Vandeweege als pachters aan.

In het West-Vlaams busregister vinden we twee GMC terug, die als W.V.200 en W.V.201 ingeschreven werden. Het is onduidelijk wat er na 1936 met de bussen gebeurd is.

Bronnen:

  • De Volder, D. (1982). Geschiedkundig overzicht van het openbaar vervoer vanaf 1919 tot 1939 in de streek van Izegem, Kortrijk, Menen en Moeskroen. Brugge: eigen beheer.
  • PA West-Vlaanderen: 1e afdeling, 948T (overdracht Delandtsheere-Cossement-Byttebier op Herman)
Terug naar boven