Max Frédéric - Rapid Cars

Max Frédéric (°Saint-Gilles 1900), ingenieur van opleiding, start in 1927 met vrachtvervoer en verhuur van autocars, verhuiswagens en limousines. Begin jaren dertig ziet hij ook brood in het regulier busvervoer.

Dit artikel is niet volledig. Heb je zelf meer informatie over dit bedrijf? Contacteer ons dan.

Op 28 februari 1930 vraagt hij bij de Luikse deputatie een lijn aan tussen Luik en het sanatorium van Borgoumont, gelegen in La Gleize. Op 20 maart 1930 krijgt hij van het Ministerie een tijdelijke vergunning om deze lijn op donderdag en op zon- en feestdagen uit te baten. Er is één heen- en terugrit voorzien.

Hij is echter niet de enige die op deze lijn aast. Ook Minique en Claes vragen deze lijn aan. Uiteindelijk zou Minique de lijn toegewezen krijgen (KB van 28 februari 1931), die het station van Longdoz (Luik) met Borgoumont verbindt.

Frédéric blijft niet bij de pakken zitten. Op 17 maart 1931 dient hij een aanvraag in voor een lijn Montegnée-Borgoumont-Spa. Met een KB van 22 maart 1932 heeft hij een vergunning op zak voor deze lijn. De lijn start bij de burelen in de Rue Hector Denis.

Daar was hij in juli 1932 naartoe verhuist. De garage in de Rue des Bonnes-Villes in Luik wordt verlaten voor een nieuw pand in de Rue Chaussée 101 te Montegnée.

De dienstregeling van de lijn Montegnée-Borgoumont-Spa uit 1934. Doorblader de volledige dienstregeling.

dienstregeling

Al in juni 1927 hadden de Buurtspoorwegen enkele machtigingen gekregen voor de lijnen Luik-Saint Nicolas en Luik-Montegnée-Jemeppe. De maatschappij had lang getwijfeld of ze de dienst zelf zou rijden of gaan uitbesteden. Uiteindelijk kiest ze voor de tweede optie.

Met het KB van 13 oktober 1931 wordt Frédéric als overnemer van beide lijnen aangesteld.

Op dat ogenblik bestaat zijn park uit vier wagens: een Chevrolet (nr. 1), een Blitz Opel (2), een GMC (3, die verhuurd wordt aan de Lemaire & Monsée uit St Nicolas) en een Miesse (4).

Vanaf 1 juni 1936 wordt Frédéric vervallen verklaard als pachter van de NMVB. De dienst wordt overgenomen door de firma Touring Cars.

Hij baat de lijn Montegnée-Spa verder uit tot 5 mei 1940. Na de Duitse inval moet hij op militair bevel op 11 mei 1940 met één van zijn bussen richting Frankrijk rijden. Hij zou pas in augustus terug in België aankomen. Hij mag zijn lijn echter niet terug opstarten.

Na de oorlog vinden we hem terug in Verviers en baat hij voor de NMBS de directe dienst Verviers-Luik-Brussel uit. Deze lijn 439 wordt later tot Luik beperkt. Deze verbinding bestaat tussen 27 februari 1945 en 1 juni 1948.

Vanaf 23 mei 1946 baat hij met een voorlopige gunning de lijn Verviers-Jalhay uit. Deze verbinding werd voor de oorlog door Alfred Peiffer verzekerd.

Maar door de teleurstellende inkomsten en de weigering van de gemeente Jalhay om geld in de lijn te pompen, geeft hij er in april 1947 de brui aan. De verbinding wordt nadien uitgebaat door Albert Leonard uit Verviers.

Bronnen:

  • Documentatie Michel Prégaldien
Terug naar boven