Ets Marcel Vandepoele - Yprabus

In 1962 worden uit het bedrijf van wijlen Marcel Vandepoele twee nieuwe bedrijven opgericht.

Jeanne Lacante (zijn weduwe) richt samen met Marceau Vandepoele de Autobussen Vandepoele op, die de lijnen 745-746 vanuit de garage van Ieper zal rijden (nog later dat jaar wordt de zetel naar Beerst verplaatst). Tegelijk richt ze met haar dochter Yvette Vandepoele de « Etablissementen Marcel Vandepoele » op, waarin de lijnen 67a, 69a en 220 ondergebracht worden. De acht aanwezige lijnbussen worden tussen beide bedrijven verdeeld. De vier bussen van het nieuwe bedrijf worden in Komen gestald.

Door de overheveling van Komen naar de provincie Henegouwen in 1963, krijgen de vier bussen van de Ets Marcel Vandepoele een nieuw deugdelijkheidsnummer dat met 67 (de prefix voor het nieuwe arrondissement Moeskroen) begint.

De lijnen 69a en 220 - die tot dan toe beide via twee verschillende reiswegen Komen met Ieper verbinden - krijgen in 1969 een reorganisatie te verwerken. Lijn 220 wordt tot Komen beperkt, lijn 69a neemt het baanvak Ieper-Komen over. Zo krijgt 69a er een variante bij, en wordt de sectie Ieper-Zillebeke (via de Zillebeekseweg) niet meer bediend.

In 1969 wordt de Ets Marcel Vandepoele aan Norbert Gruson uit Ieper verkocht. De maatschappelijke zetel verhuist naar Ieper, de garage in Komen blijft behouden. Hierdoor veranderen de deugdelijkheidsnummers naar prefix 25.

Twee jaar later (mei 1971) wordt de firma als Yprabus herdoopt.

Deze Miesse/Jonckheere komt in de lente van 1970 bij de Ets Marcel Vandepoele in dienst. Het is de tweede nieuwe bus na de overname door Gruson. In 1977 krijgt hij het nummer 372105. © coll. M. Colman.

dienstregeling

De laatste Miesse komt in 1970 in dienst. Nadien schakelt het bedrijf – samen met het moederbedrijf Gruson – over op DAF. Jonckheere blijft de koetswerken verzorgen.

In september 1977 gaan de bussen over naar het nieuwe contract 3721. Vijf jaar later volgt een eerste Jonckheere TransCity. Er zouden er nog twee volgen.

Hoewel lijn 220 naar De Lijn overging, rijdt hier toch een bus van het Waalse contract 4661 op. De 466110 is een Volvo B10R-55/Jonckheere TransCity uit 1990 en werd nadien nog in de TEC-livrei gebracht.

dienstregeling

Tijdens de boedelscheiding tussen De Lijn en TEC gaan de lijnen 69A en 220 over naar De Lijn. De 372109 maakt mee de oversteek naar Gruson, die deze lijnen gaat uitbaten. Voor de “Waalse” lijn 67A wordt het contract 4661 in het leven geroepen, waarin drie bussen onderdak vinden. Het daaropvolgende jaar komt een Volvo B10R/Jonckheere 056 het park versterken. Opmerkelijk is dat de bus de uitstapdeur helemaal achteraan heeft.

Uniek aan deze Jonckheere 056 is de achteraan geplaatste uitstapdeur.

dienstregeling

De lijn 67a wordt in 1993 samengevoegd met lijn 721 – Le Bizet-Komen-Moeskroen , uitgebaat door Emiel Lenoir – waaruit de nieuwe lijnen 6 (Komen-Le Touquet) en 3 (Komen-Moeskroen) ontstaan. Yprabus voert ritten op beide lijnen uit.

Twee jaar later – op 29 mei 1995 – krijgt lijn 6 twee verlengingen: vanuit Le Touquet tot het Franse Frelinghien en een schoolvariante naar Houplines via Armentières.

In 1997 komt een Volvo B10B/Jonckheere Communo bij de firma rijden. Net als de 056 is ook hier de uitstapdeur helemaal achteraan te vinden. Begin jaren 2000 volgen nog drie Mercedes-Benz Conecto: de 466114 die twee jaar later door de 466115 vervangen werd, en de 466116.

De 466117 komt in 2011 bij Yprabus in dienst.

dienstregeling

De jongste aanwinsten zijn twee VDL Bus & Coach Citea, één van het oud model (466117 uit 2011) en één van het nieuwe model (466118 uit 2014).

Bronnen:

  • Eigen documentatie
  • De Volder, D. (1984). Geschiedkundig overzicht van het openbaar vervoer in de provincie West-Vlaanderen. Periode van 1945 tot en met 1963. Brugge: eigen beheer.

Lees meer over

Terug naar boven