Gebruiksvoorwaarden

Afbeeldingen, graphics en gegevens

De teksten en afbeeldingen op Zone01 (zowel foto's en graphics) zijn afkomstig - voor zover vermeld - van de auteur(s) van deze site en zijn als dusdanig door het copyright beschermd. Teksten, foto's en (bus-)lijsten dienen enkel voor privé-gebruik onder mede-busamateurs. Het opslaan van foto's voor eigen gebruik is toegestaan. Het verder verspreiden van teksten en foto's - via gelijk welk medium - zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur(s) is strikt verboden. Het hergebruiken van foto's van deze website voor politieke, syndicale of winstgevende doeleinden kunnen we niet toelaten.

Zone01 kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de correctheid en volledigheid van de hier aangeboden gegevens en eventuele schade die hieruit zou voortvloeien.

Foto's en privacy

De foto's op deze website stellen enkel bussen voor. Als gevolg zijn personen, gebouwen, ... enkel toevallig vastgelegd. Als iemand zich op een of meerdere foto's zou herkennen en zich hierdoor in zijn privacy geschonden voelen (recht op afbeelding), dan moet hij dit schriftelijk aan ons mededelen via het contactformulier (Auteurswet en naburige wetten van 30 juni 1994, Belgisch Staatsblad d.d. 27 juli 1994, gewijzigd op 30 augustus 2000). De foto('s) worden dan direct van de site verwijderd. Wel mogen anoniem op openbare plaatsen genomen foto's gepubliceerd worden als er geen winstbejag bij komt kijken of enige vorm van propaganda aan gekoppeld wordt.

Foto's op stelplaatsen, garages en andere niet-openbare plaatsen werden genomen na toestemming van de desbetreffende eigenaar/verantwoordelijke.

Weergave, opslag en gebruik van gegevens

De database, gegevens en lijsten op deze site zijn samengesteld door diverse bushobbyisten. De gegevens mogen vrij gebruikt worden in andere publicaties.

Bij overname van grote aantallen gegevens is een link naar deze site wel gewenst. Overname van volledige tabellen is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de auteurs van deze site.

Zone01 kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de correctheid en volledigheid van de hier aangeboden gegevens en eventuele schade die hieruit zou voortvloeien.

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar andere sites. Deze worden enkel ter informatie aangeboden. Zone 01 is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

Persoonlijke gegevens

Daar waar u in de site persoonlijke gegevens kan invoeren, gebeurt dit op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij eventuele nadelige gevolgen van dit gebruik kan Zone01 niet verantwoordelijk gesteld worden.


Zone 01 heeft geen enkele band heeft met De Lijn, de TEC of de MIVB of andere bedrijven die openbaar vervoerdiensten uitbaten. Je kan bij deze bedrijven terecht met je vragen over dienstregelingen, tarieven, huren en kopen van bussen, verloren voorwerpen etc.

Terug naar boven